Foto: FILIP LANDQVIST
BLIR INGEN AVGIFT. Bo Cedin och Martin Benjaminsson är två av de Östadkullebor som slipper betala för att dra in kommunalt dagvatten. De över både mycket glada över att kommunen lyssnat på deras argument och vänt i frågan.

Nu slipper de betala

Östadkulle

I början av sommaren blev flera boende i Östadkulle oroliga då de fick ett brev hem i brevlådan där det stod att de skulle betala drygt 30 000 kronor för att kommunen skulle kunna dra in dagvatten i fastigheterna. Efter en en del turer fram och tillbaka är det nu klart att de boende slipper betala.

– Vi är väldigt nöjda. Vi har haft en bra dialog med kommunen och upplever att vi verkligen blivit lyssnade på, säger Bo Cedin som bor i Östadkulle.

Det var i slutet på maj som ett flertal Östadkullebor nåddes av informationen från Vårgårda kommun att kommunalt dagvatten skulle installeras till följd av en asfaltering av Villagatan, Björkvägen och Aspvägen.

Stor kostnad

Detta skulle medföra en kostnad för de boende i området på drygt 30 000 kronor i anslutningsavgift plus ytterligare flera tusen kronor i grävarbete och liknande. Nästan samtliga i berörda fastigheter kontaktade kommunen och förklarade att det inte alls behövdes kommunal dagvattenförsörjning utan att man kunde ha det på samma sätt som tidigare.

Bo Cedin tillsammans med grannen Martin Benjaminsson bokade in ett möte med Gata- och VA-chefen Teresa Kalisky där de la fram sina argument och fick god respons.

– Vi förklarade vår syn på saken. Att det skulle bli en massa onödigt jobb som inte skulle ge oss boende någon fördel alls och bara kosta massa pengar, säger Bo.

Togs upp i ks

De ansvariga tog till sig detta och en skrivelse lämnades in till kommunstyrelsen där VA-enheten skrev följande:

”Förutsättningarna för att anlägga dagvattenledningar har undersökts med berörda fastigheter i Östadkulle, där de som hört av sig i frågan menar att fastigheterna inte är i behov av kommunal dagvattenförsörjning, då marken är mycket genomsläpplig. VA-enheten delar bedömningen och föreslår att göra en inskränkning av verksamhetsområdet för dagvatten för de berörda fastigheterna, för att därefter lägga asfalt på grusgatorna utan att anlägga dagvattensystem”.

Detta klubbades sedan igenom utan diskussion under onsdagens kommunfullmäktige och nu behöver inget hushåll betala de stora pengarna och dessutom kommer det att bli asfaltering.

– Det känns fantastiskt. Ingen behöver betala och vi har tjatat om asfaltering i sex/sju år.

– Det är inte så segdraget nu som tidigare. Det går fortare när kommunen ska göra något nu, vilket känns jättebra, säger Martin Benjaminsson.

Dela innehållet

Kommentera våra artiklar på Facebook/alingsastidning eller Twitter/AlingsasTidning. Debattartiklar besvaras med nya inlägg. Använd formuläret under Debatt.