Foto: TOTTE VESTERLUND
Stefan Svensson (KD)

”Vi håller vad vi lovar”

Partibloggen

Kristdemokraterna är ett realistiskt parti. Vi lovar inte allt till alla men vi håller vad vi lovar. Vår politik tar sitt avstamp i att alla ska kunna känna tilltro till såväl det politiska systemet som till den kommunala organisationen. Lagar och regler ska gälla, lika för alla och som invånare i Alingsås kommun ska alla behandlas på ett professionellt och serviceinriktat sätt.

Våra främsta prioriteringar är barn och äldre. Det är inte dessa grupper som dominerat debatten under senare år. Det borde det varit. Antalet barn kommer under kommande mandatperioder att öka i förskolan och skolan. Likaså kommer antalet äldre att öka. Fler barn och fler äldre är i sig positivt och ett kvitto på att vi lever i ett välfärdssamhälle. Men med färre i arbetsför ålder innebär det att vi måste prioritera och sätta välfärdens kärna först.

Resursfrågan är viktig men vi måste också se till innehållet i verksamheterna. 25 procent lämnar idag grundskolan utan fullständiga betyg. Fokus måste ligga på kunskap och bildning. Det kräver bra och motiverade lärare. Därför ska Alingsås kommun vara en bra arbetsgivare som lockar kompetenta lärare. Vidareutbildning inom yrket ska uppmuntras och goda insatser ska synas i lönekuvertet.

Samtidigt måste studieron förbättras! På påståendet ”Jag har studiero på lektionerna” anser 30 procent av eleverna att det stämmer dåligt eller inte alls. Det duger inte. Rektorer och lärare men även kommunen som huvudman har sitt ansvar. Så även vi politiker. Men för att förbättra studieron måste även elever och föräldrar involveras. Förbättrad studiero är den enskilt viktigaste faktorn för att fler ska lyckas i skolan.

När vi blir äldre ska vi kunna åldras med värdighet. Äldreomsorgen håller en hög nivå men bra kan bli ännu bättre. Vi Kristdemokrater vill utöka den valfrihet som idag finns inom hemtjänsten till att även gälla de äldreboenden som finns i kommunen. Vi vill också påskynda byggandet av nya trygghetsboenden och inom några år behöver även nya äldreboenden byggas.

Ensamheten är välfärdssamhällets akilleshäl. 50 procent av de som  får hemtjänst säger att ”det händer att de besväras av ensamhet”. Motsvarande siffra på våra äldreboende är 38 procent. Detta måste brytas. Som anhöriga har vi alla ett mycket stort ansvar. På politisk nivå vill vi kristdemokrater också stödja och underlätta för frivilligföreningar, kyrkor m.fl. att fortsätta det arbete de redan idag utför. Vi vill dessutom att alla över 85 år själva ska kunna välja när det är dags för ett äldreboende.

Så några ord om ekonomin. Vi är en garant för ett ansvarsfullt hanterande av kommunens ekonomi och av våra gemensamma skattemedel. Det är en förutsättning för en väl fungerande välfärd både nu och i framtiden. Vi vill också justera ned skatten till den nivå som motsvarar den genomsnittliga nivån för landets invånare. Framför allt låginkomsttagare drabbas av ett för högt kommunalt skatteuttag.

Alingsås kommun behöver ett alliansstyre. Kristdemokraterna är tydliga i denna fråga, så även Moderaterna. Liberalerna ger idag inget tydligt svar om var de står i de frågan. En röst på Kristdemokraterna är en röst för ett allianssamarbete och ett alliansstyre efter valet den 9 september.

  • Stefan Svensson (KD)
Dela innehållet

Kommentera våra artiklar på Facebook/alingsastidning eller Twitter/AlingsasTidning. Debattartiklar besvaras med nya inlägg. Använd formuläret under Debatt.