Foto: PRIVAT
Anna Hansson (MP), gruppledare kommunfullmäktige och ledamot kommunstyrelsen.

”Vi prioriterar den viktigaste frågan först”

Partibloggen

Det finns en fråga som är större och viktigare än alla andra frågor i valet: Klimatförändringarna och vad de medför. Jordens medeltemperatur ökar nu och effekterna är förödande. Här i Alingsås har vi fått uppleva en värmebölja med svår torka. I många delar av världen har det varit värmerekord och torka. Människor har dött, skördarna uteblir och djur har fått nödslaktas. På andra platser har det varit häftiga skyfall och svåra översvämningar. Hela samhällen och transportvägar har slagits ut. Ett förändrat klimat för med sig extremt väder, som drabbar allt och alla, direkt eller indirekt. Om ca 20 år beräknas minst ytterligare 100 miljoner människor vara på flykt på grund av klimatförändringarna.

Hur tar man då politiskt ansvar i en global situation med ett förändrat klimat? Det handlar om ledarskap. Vi behöver både ta vårt eget ansvar och att vara förebilder. Vi behöver både kraftigt minska vår negativa påverkan på klimatet och att anpassa samhället till de förändringar som redan skett och som är på väg. Vi behöver sluta använda fossila drivmedel och sluta slösa med jordens resurser. Vi behöver säkra livsmedelsproduktion, infrastruktur, fastigheter och offentlig service, för att nämna några exempel. Vi i Miljöpartiet vet vad vi behöver göra och prioriterar den viktigaste frågan först. Därför ska du rösta på Miljöpartiet.

Miljöpartiet är ett förändringsparti. Vi vill driva på utvecklingen och skapa en värld, ett land, en kommun där välfärden är stor och där vi lever långsiktigt hållbart. Vi vill skydda skogen, haven och den biologiska mångfalden. Vi vill satsa på ekologisk mat, förnybar energi, hållbara transporter och grön ekonomi. Miljöpartiet vill att fler ska ha råd och möjlighet att äta ekologisk och miljövänlig mat. Vi vet att vi är beroende av hav och vatten. De ger luft, mat och är en förutsättning för en frisk planet. Nu hotas sjöar och hav av plastskräp, gift och överfiske. Vi vill rädda våra vatten, nu.

Vi arbetar för ett samhälle där vi får ihop våra livspussel, hinner njuta i vardagen och möta varandra. Verkligt välstånd kan inte räknas i ständigt ökad konsumtion. Många lider av stress och utmattning. Barn och ungas psykiska ohälsa har ökat. Vi kämpar för att skapa ett samhälle där alla kan må bra. Vi står upp för en öppen och human flyktingpolitik. Vi vill värna asylrätten, ge familjer full rätt och möjlighet att återförenas, samt införa permanenta uppehållstillstånd. Det handlar om medmänsklighet.  Därför ska du rösta på Miljöpartiet.

  • Anna Hansson (MP)
Dela innehållet

Kommentera våra artiklar på Facebook/alingsastidning eller Twitter/AlingsasTidning. Debattartiklar besvaras med nya inlägg. Använd formuläret under Debatt.