Alingsås lärare söker ny arbetsgivare

Alingsås

De senaste åren har dokumentation taget en allt större del av lärarnas arbetstid. I dagsläget har staten, regeringen och politiker börjat inse att någonting behöver göras för att minska lärarnas arbetsbelastning. De här parterna har insett att arbets­belastningen är för hög och har börjat vidta åtgärder. Under de senaste åren har de sett att sjukskrivningarna för lärare har ökat och en stor del av det här beror på den ökade arbetsbelastningen.

I dagsläget råder det en stor brist på lärare i hela landet och det är inget undantag i Alingsås kommun. I det här läget borde kommunen, som i dagsläget är skolornas huvudman, vara intresserade av att locka till sig ny och framförallt behålla de pedagoger som för närvarande arbetar i Alingsås kommun.

Men i Alingsås gör man precis tvärt om.

Läraryrket är fantastiskt men komplext. Som lärare idag har du en mängd olika arbetsuppgifter. Du planerar, undervisar och utvärderar dagligen dina lektioner. På morgonen är det du som ansvarar för att rapportera frånvaro. Är det någon elev som då inte dykt upp är du skyldig att kontakta vårdnadshavare. Sam­tidigt sitter 25 ivriga 7-åringar som undrar vad de ska få göra idag, under tiden står det en förälder utanför klassrumsdörren och vill stämma av en sak … När sedan första lektionen är färdig ska du snabbt ut på skolgården för det kan var din tur att vara rastvakt. Händer det någon elevkonflikt under rasten behöver du snabbt kunna lösa den innan det är dags för nästa lektion. Under tiden du löste konflikten kom du även på att det var din kaffevecka och du kan bara hoppas att någon hjälpt dig … Du kan behöva trösta, plåstra om, locka in dem. När det sedan är dags för lunch gäller det att kunna äta snabbt och utan krav på att behöva sitta under en längre stund.

I Alingsås kommun är vi beordrade att fyra gånger per termin att uppdatera Unikum, den plattform som Alingsås kommuns skolor använder för omdömen. Det här är inte rimligt om man tänker att staten, politiker och skolverket har börjat arbeta för att minska den alltför höga arbetsbelastningen för lärare.

De senaste åren har vi fått se en allt större rotation och i vissa fall till och med flykt av lärare från vissa skolor/kommuner. Det är aspekter som arbetsbelastning och lön som är de främsta anledningarna.

På grund av den rådande lärarbristen har lärarlönerna börjat stiga.
Ingångslönerna har också höjts under de senaste åren. Det har till och med blivit så att ingångslönerna har haft en större procentuell ökning än den årliga löneökning som sker. Det här gör att de som anställdes för några år sedan, då lärarbristen inte var så akut som den är nu, har lägre löner än de löner som nyexaminerade lärare går in på. Det här är djupt problematiskt!

Något som är kanske än mer bekymmersamt är att de nuvarande ingångslönerna inte ligger så långt efter den lönenivå som många av de lärare som arbetat under 20-40 år inom yrket ligger på. Att ingångs­lönerna har ökat är verkligen jätte­bra, det är en viktig faktor för att kunna locka fler till yrket. Det som man däremot kan säga är ett bekymmer är att de lärare som arbetat nästan hela sitt yrkesliv inom skolan inte har högre lön. Det kan skilja ett par tusen kronor i lön mellan en lärare som har arbetat i några år till en som har varit verksam i 35 år. Löneutvecklingen behöver bli bättre.

Det som behöver göras är att en total löneöversyn borde ske innan det blir massflykt av erfarna och kompetenta lärare. Att lärare byter arbetsgivare och arbetsplats ofta är ett problem då vi inom skolan behöver en långsiktighet. Varken arbetsplatsen, och allra minst eleverna, mår bra av att ofta och ibland mitt under terminen byta lärare. Gör en satsning så att de lärare som väljer att vara sin arbetsgivare trogen premieras. Oavsett om läraren har arbetat fem eller 35 år.

  • Lärarna i Alingsås kommun
Dela innehållet

Kommentera våra artiklar på Facebook/alingsastidning eller Twitter/AlingsasTidning. Debattartiklar besvaras med nya inlägg. Använd formuläret under Debatt.