”De allra flesta har ett rimligt avstånd till en närliggande hållplats”

Alingsås

Svar till signaturen ”Enehagsbo”, publicerad i Alingsås Tidning den 20/10.

Tack för att du delger oss dina synpunkter om kollektivtrafiken i Alingsås.

I arbetet med trafikplanering behöver vi se till att anpassa vår trafik för att skapa goda rese- och bytesmöjligheter för så många som möjligt, liksom våra resurser behöver fördelas för att göra så stor nytta som möjligt, för så många som möjligt. Våra trafikplanerare som arbetar löpande med långsiktig planering utgår från resestatistik, men även de kundsynpunkter som vi får in.

Till det kommande tidtabellsskiftet den 9 december har vi sett över hur vi kan förbättra kollektivtrafiken i Alingsås. Syftet med det nya trafikupplägget är att skapa rakare och effektivare linjesträckningar med bättre anpassning och möjligheter till byten. Restiderna kortas, bytestider minskas och linjenumreringen förenklas. Dessutom blir anpassningen till tågen och övriga stadstrafiklinjer betydligt bättre.

En konsekvens av detta är dock att ett par hållplatser som har haft ett lågt antal resande dras in. Resenärer hänvisas istället till närliggande hållplatser, beroende på var i området man bor. Vi förstår att det kan kännas tråkigt att få längre till hållplatsen. Samtidigt har vi gjort bedömningen att de allra flesta har ett rimligt avstånd till en närliggande hållplats. Det nya upplägget finns redan nu sökbart i Västtrafiks Reseplanerare. Du kan söka din resa på vår hemsida, eller i vår app Västtrafik To Go.

Västtrafik vill öka det hållbara resandet och fortsätter att arbeta vidare med att utveckla kollektivtrafiken i Alingsås. I det arbetet är alla synpunkter viktiga.

Dela innehållet

Kommentera våra artiklar på Facebook/alingsastidning eller Twitter/AlingsasTidning. Debattartiklar besvaras med nya inlägg. Använd formuläret under Debatt.