Foto: Filip Landqvist
LYCKAT PROJEKT. Niclas Lideskär, föreningssamordnare och projektledare för Föreningsnavet och Adrenaline Fighters ordförande Robin Pettersson är båda nöjda med utfallet av projektet Föreningsnavet.

Föreningsnavet uppnådde målen

Alingsås

Det senaste året har integrationsprojektet Föreningsnavet pågått som ett samarbete mellan kultur- och fritidsförvaltningen, utbildningsförvaltningen samt föreningslivet och studieförbunden. Med gemensamma krafter har man jobbat för att nyanlända och ensamkommande ungdomar ska få en meningsfull tillvaro.

– Man kan slå fast att projektets syfte och mål har uppnåtts på ett väldigt bra sätt, säger Niclas Lideskär, föreningssamordnare och projektledare för Föreningsnavet.

Projektet har genomförts utifrån två separata spår, Happy Friday med fokus på fritidsaktiviteter inom kultur, idrott, natur och e-sport och Föreningspraktik där målgruppen praktiserat ute i samhället. Målgruppen för Föreningspraktik har dels varit de ensamkommande ungdomarna på IM-programmet i åldrarna 13-21 år, dels andra kommuninvånare i åldern 21-40 år som befinner sig i sin etableringsprocess.

I projektet har vuxna nyanlända inom SFI (svenska för invandrare), som en del i sin etableringsinsats, genomfört praktik hos en förening. Praktikplatsen och arbetsuppgifterna har anpassats efter personens bakgrund, och av de tio SFI-elever som genomförde praktik har två påbörjat en så kallad extratjänst i sin förening och två elever har fått riktiga jobb.

– Eleverna tyckte att praktiken gjorde att de fick träna språkets alla delar i både formella och informella sammanhang. Elevernas lärare och handledarna i föreningarna har sett att de elever som har gjort språkpraktik har fått större motivation till att lära sig svenska snabbare, säger Niclas Lideskär.

Läs mer i torsdagstidningen

Läs mer i pappers-AT och eAT »

Dela innehållet

Kommentera våra artiklar på Facebook/alingsastidning eller Twitter/AlingsasTidning. Debattartiklar besvaras med nya inlägg. Använd formuläret under Debatt.