Arkivbild: BOSSE ÅSTRÖM

Företagsklimat: Vårgårda upp – Alingsås ner

hela området

Vårgårda ligger kvar på tio i topp, Herrljunga backar något medan Alingsås sjunker ytterligare 37 placeringar till en ny bottennotering i Svenskt Näringslivs rankning av företagsklimatet. Men Alingsås har laddat med åtgärder för att vända trenden.

Idag, tisdag, presenterar Svenskt Näringsliv 2018 års rankning av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Glädjande läsning för Vårgårda, inte så dumt för Herrljunga men dystert för Alingsås.

Vårgårda avancerar en placering jämfört med i fjol och återfinns nu på plats 9 i landet. Det är näst bäst i Västra Götaland efter Partille, som har klättrat upp till åttonde plats. Herrljunga återfinns nu på plats 36 jämfört med fjolårets 27. 

– Vi ligger stabilt runt plats 10 och har gjort det i många år. Jag tror att våra företagare uppskattar den politiska stabilitet som råder i kommunen,  säger Bengt Hilmersson (C), ordförande i kommunstyrelsen i Vårgårda.

Alingsås sjunker hela 37 placeringar till plats 237 och har alltså, enligt Svenskt Näringslivs måttstock, ett av landets sämsta företagsklimat. Det var inte helt oväntat eftersom det var känt att betyget hade sjunkit i den årliga enkätundersökningen bland företagare. Den presenterades i maj.

Alingsås kommunledning har dock samlat kraft och skickade ut ett pressmeddelande bara några minuter efter att Svenskt Näringsliv hade offentliggjort sin rankning. I pressmeddelandet visar kommunstyrelsens ordförande Daniel Filipsson (M) och vice ordförande Simon Waern (S) upp en gemensam fasad och framhåller också att kommunens näringslivsråd står enat bakom de förändringar och åtgärder som nu föreslås för att stärka företagsklimatet. Rådet består av representanter från Fastighetsägarna, Alingsås Handel, Företagarna, LRF och Alingsås kommun.

Förändringarna är i korthet följande:

  • Näringslivsenheten föreslås placeras under Exploaterings- och Tillväxtavdelningen.
  • En ny exploaterings- och tillväxtchef har rekryterats – Jenny Perslow, som kommer från Tillväxtverket.
  • En företagslots anställs på näringslivsenheten. Han heter Christoffer Zevin och ska agera som en förenklad väg in i kommunen för företagarna. 
  • För att förbättra processerna kring tillstånd och tillsyn, framför allt bygglovsfrågor, kommer kommunen inrätta ett samråd där samhällsbyggnadschefen, miljöchefen och exploaterings- och tillväxtchefen träffas regelbundet var tionde dag.
  • Under året har dessutom en ny och bättre e-tjänst införts där man kan söka bygglov digitalt.

Svenskt Näringsliv skriver i ett annat pressmeddelande att man vet av erfarenhet att det går att vända en nedåtgående trend, bara man kraftsamlar och bestämmer sig. Efter att enkätsvaren släpptes i våras hade organisationen ett möte med företagare, politiker och tjänstemän från Alingsås kommun där många av problemen diskuterades.

– Förhoppningsvis var det startskottet på den förändringsresa kommunen så väl behöver, säger Anna Gillek, regionchef Svenskt Näringsliv Västra Götaland.

Fler kommentarer till rankningen finns i torsdagstidningen

Läs mer i pappers-AT och eAT »

Dela innehållet

Kommentera våra artiklar på Facebook/alingsastidning eller Twitter/AlingsasTidning. Debattartiklar besvaras med nya inlägg. Använd formuläret under Debatt.