Arkivbild: AT

Skolan överväger frivilliga insatser

Alingsås

Klassmorfar, läx- och sagoläsning! Det är några exempel på frivilliginsatser i skolans värld, som kan komma att införas i Alingsås kommun.

I Flerårsstrategin för 2018-2020 har barn- och ungdoms­nämnden i uppdrag att se till så att frivilliginsatser ska stimuleras och utvecklas. Och inom vilka områden i skolans värld där detta kan vara aktuellt har förvaltningen nu tittat närmare på.

Intresse finns

Först och främst kan förvaltningen konstatera att det finns ett ”intresse av såväl enskilda som föreningar och andra organisationer att engagera sig i frivilligarbete”. Men utifrån den lagstiftning och de regelverk som finns så behöver en del frågor redas ut först, enligt nämnden.  

”Inom barn- och ungdoms­nämndens verksamhet finns det krav på att alla som arbetar med barn och ungdomar måste ha giltigt registerutdrag och att de uppdrag som finns inom förskola och grundskola inte kan utföras av andra än anställd personal”, skriver förvaltningen.

Begränsad omfattning

Således är det i ”mycket begränsat omfattning som frivilligverksamhet kan före­komma i verksamheten”. Förvaltningen ser dock att det finns områden där det kan vara aktuellt, såsom ”klassmorfar/klassmormor”, läxläsning och sagoläsning. I övrigt så kan volontärer ge stöd vid exempelvis friluftsdagar och modersmålsundervisning, enligt förvaltningen.

Samtidigt understryker förvaltningen även att det inte får bli för mycket administration kopplat till frivilliginsatserna, ”så att den ökade administrationen blir större än nyttan”.

För att komma vidare i frågan föreslår nu förvaltningen att kommunen ska informera på sin hemsida om vilka möjligheter som finns samt att det finns en så kallad e-tjänst som gör det möjligt att anmäla intresse. 

Dela innehållet

Kommentera våra artiklar på Facebook/alingsastidning eller Twitter/AlingsasTidning. Debattartiklar besvaras med nya inlägg. Använd formuläret under Debatt.