Grönt ljus för gc-väg

Kvarnabo

Gång- och cykelvägen mellan Gräfsnäs och Kvarnabo blir verklighet. Kommunstyrelsen har sagt slutgiltigt ja till ett bidrag.

AT skrev för ett par veckor sedan om att det såg ljust ut för bygget av gc-banan och nu är helt klart. Det är Kvarnabo byalag, som ska bygga gc-banan, som får ett bidrag på högst 750 000 kronor.

Finansieringen är klar genom kommunens bidrag och 400 ideella arbetstimmar från byalaget. Enligt byalagets egna beräkningar blir kostnaden cirka 580 000 kronor.

– I flerårsstrategin för 2018-2020 är det beslutat om en fortsatt cykelbaneutbyggnad i kommunen så det här beslutet är helt i linje med den, säger kommunstyrelsens ordförande Daniel Filipsson (M) i ett pressmeddelande.

Sträckningen av den nya GC-banan blir till stor del på den gamla landsvägen som löper parallellt med väg 190. Endast 850 meter av den totala sträckan på 3,4 kilometer blir nybyggnation, resterande del är upprustning av den gamla landsvägen. Cykelvägen börjar då i Sjöbo i den södra delen av Kvarnabo och ansluter sedan till Kvarnabovägen i Gräfsnäs, norr om Hvidehus.

– Det håller givetvis nere byalagets kostnader att rusta upp den gamla vägen. Och det känns bra att vi från kommunens sidan kan bidra till att knyta ihop Bjärke ännu mera efter de tidigare cykelbanorna som byggts de senaste åren, säger Daniel Filipsson (M).

Dela innehållet

Kommentera våra artiklar på Facebook/alingsastidning eller Twitter/AlingsasTidning. Debattartiklar besvaras med nya inlägg. Använd formuläret under Debatt.