Arkivbild: BOSSE ÅSTRÖM
DET BLEV INGEN extern aktör som tog över Nolhaga djurpark. Och nu har förvaltningen att batteri med förslag som ska öka kvaliteten i verksamheten.

Nöffar på – i egen regi

Alingsås

Ambitionen var att överlåta Nolhaga djurpark till en extern aktör. Men kommunen fick inget napp. Och för att bevara och utveckla djurparken föreslås nu ett flertal åtgärder.

Det var i slutet av förra året som kultur- och fritidsnämnden gav sin förvaltning i uppdrag att utreda ifall det fanns möjligheter att överlåta Nolhaga djurpark till en extern aktör. Förvaltningen har varit i kontakt med två aktörer. Men det blev ingenting av detta.

Mot bakgrund av misslyckandet anser förvaltningen att nämnden bör fortsätta att driva verksamheten i egen regi.

”I syfte att driva en ändamålsenlig djurpark med hög kvalité föreslår förvaltningen att djurparksverksamheten renodlar sin verksamhet ytterligare och att vissa verksamhetslokaler avyttras”, skriver förvaltningen.

Förändringen skulle innebära att djurverksamheten endast omfattar traditionella svenska lantraser och att de enstaka fåglarna ”avvecklas”. Tropikhuset och Fågelhuset anses vara i så dåligt skick att hyresavtalet med exploateringsavdelningen ska sägas upp.

Vidare föreslås att kultur och fritid i samverkan med exploateringsavdelningen undersöker möjligheten att renovera byggnaderna vid sidan om Trädgårdsvillan.

Förutom detta finns det också ett förslag som syftar till att skapa fler aktiviteter för barn och vuxna, såsom djurskötargrupper, bondgårdsskola, barnkalas och ponnyridning.

Ärendet ska närmast upp på kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts nästa möte, i dag måndag.

Dela innehållet

Kommentera våra artiklar på Facebook/alingsastidning eller Twitter/AlingsasTidning. Debattartiklar besvaras med nya inlägg. Använd formuläret under Debatt.