ARKIVBILD: BOSSE ÅSTRÖM

Ny zonindelning dröjer

alingsås

Förslaget att minska ner Västtrafiks zoner från 70 till tre ska utredas mera. Regionfullmäktige återremitterade det vid sitt möte på tisdagen.

Syftet med ny zonindelning är att det ska bli enklare att resa kollektivt och billigare att resa långt i Västra Götaland.

Kollektivtrafiknämnden lade efter flera års utredande och remissrundor nyligen fram ett förslag som regionfullmäktige hade att ta ställning till.

Men eftersom förslaget riskerade att göra resor inom Göteborg dyrare begärde Socialdemokraterna återremiss, vilket fick stöd av Vänsterpartiet. Det räcker med att en tredjedel av ledamöterna i regionfullmäktige yrkar på återremiss för att det ska bli det.

Voteringen slutade med siffrorna 87 för att avgöra ärendet direkt, 59 röster för återremiss, medan en avstod och två var frånvarande.

Förslaget till zonindelning ser ut så här. Zon A omfattar Göteborg, Mölndal, Partille och Öckerö, zon B övriga nio kommuner i Göteborgsregionen, däribland Alingsås, och zon C omfattar resterande 37 kommuner i Västra Götaland, bland andra Vårgårda och Herrljunga.

Zonindelningen är tänkt att införas om två år.

Dela innehållet

Kommentera våra artiklar på Facebook/alingsastidning eller Twitter/AlingsasTidning. Debattartiklar besvaras med nya inlägg. Använd formuläret under Debatt.