Kräver bättring av skola

Alingsås

Skolinspektionen anser att en skola i Alingsås inte tillräcklig skyndsamt utrett misstänkta kränkningar av en elev – nu kräver de att skolan vidtar åtgärder för att motverka kränkande behandling.

I början av året fick Skolinspektionen in en anmälan från en förälder med barn på en skola i Alingsås kommun. Enligt anmälan har föräldrarna under tre års tid förmedlat en oror över barnets skolsituation. Eleven ska på skolan ha känt sig verbalt kränkt dagligen, och periodvis även varit utsatt för fysiska angrepp i form av knuffar och sparkar.

Från skolans sida har man, utifrån de händelser som utretts, inte ansett att eleven har utsatts för kränkande behandling. Det är dock en uppfattning som Skolinspektionen inte till fullo delar. De menar att eleven har utsatts för kränkning genom att kallas ”miffo”. Det är uttryck som man från skolans sida har bedömt som en ”språklig jargong”, om än oacceptabelt.

Enligt Skolinspektionens handlingar framkommer också att skolan uppger sig ha haft svårt att utreda visas delar av de påstådda händelserna då eleven uteblivit från skolan en längre tid – det är en förklaring som Skolinspektionen menar ”inte är tillfredsställande”.

Den samlade bedömningen som Skolinspektionen gör att är att skolan inte har följt gällande bestämmelser om att ”skyndsamt utreda omständigheterna kring uppgivna kränkningar”. Skolan föreläggs nu att vidta åtgärder för att motverka kränkande behandling.

Dela innehållet

Kommentera våra artiklar på Facebook/alingsastidning eller Twitter/AlingsasTidning. Debattartiklar besvaras med nya inlägg. Använd formuläret under Debatt.