Arkivbild: STEFAN SAMUELSSON
Torghandeln har varit på Lilla torget sedan september 2016.

Torghandeln under lupp

Alingsås

Torghandlarnas flytt från Stora till Lilla Torget har inneburit minskad kommers. En ny kommunal utredning föreslår en återgång till Stora Torget som marknadsplats ”om särskilt behov uppstår”.

För två år sedan fattades det ett beslut i kommunen att flytta torghandeln, som hålls på onsdagar och lördagar, från Stora till Lilla Torget. Syftet var att förbättra tillgängligheten för personer med permobil, rullstol och rullator. Detta eftersom Stora torget är kullerstensbelagt samt lutar. Lägg också till att kommunen ville frigöra fler parkeringsplatser.

Tekniska förvaltningen har nu utvärderat torghandeln på Lilla Torget och kommit fram till ”att det finns en nedåtgående trend i kommunens torghandel överlag.” I första hand tror förvaltningen inte att det handlar om flytten i sig utan ”andra marknadsmässiga orsaker.”

Men det slås också fast att torghandlare upplever ”att det är svårare att få sålt sina varor på Lilla Torget i och med att placeringen är långt från Kungsgatan med dess butiker, caféer osv. som drar besökare i centrum.”

Närmare Kungsgatan

Önskemål har framförts om att flytta tillbaka torghandeln närmare Kungsgatan. Men tekniska förvaltningen har kvar invändningarna, som rör torgets tillgänglighet och kommersens begränsade omfattning.

Förvaltningen föreslår således att stadens torghandel ska fortsätta att i första hand bedrivas på Lilla Torget. Skulle det uppstå ”ett behov att temporärt hålla torghandel på Stora Torget, bör detta kunna ske efter särskilt beslut av Samhällsbyggnadsnämnden/Tekniska nämnden.”

Vidare påpekas också att det ”i samband med en eventuell framtida utveckling och omgestaltning av Stora Torget kan möjligheten om en fullständig återflytt av torghandeln tas upp för vidare diskussion.”

Tekniska nämnden tar upp torghandeln på sitt möte, på tisdag om en vecka. Ett eventuellt beslut skickas sedan för beslut i kommunfullmäktige.

Dela innehållet

Kommentera våra artiklar på Facebook/alingsastidning eller Twitter/AlingsasTidning. Debattartiklar besvaras med nya inlägg. Använd formuläret under Debatt.