Arkivbild: MÅRTEN ÖHMAN

ABC-härvan – detta har hänt

alingsås

Efter AT:s genomgång i torsdagens tidning av det aktuella läget i ABC-härvan har vi fått önskemål om att sammanfatta bakgrunden och turerna kring Alingsås kommuns näringslivsorganisation, som fram till 1 december 2018 heter Alingsås Business Center.

En skrivelse från Alingsås kommuns ekonomiavdelning, ”Kompletterande rapport Alingsås Business Center”, daterad till den 22 augusti 2018, går igenom och sammanfattar händelserna. Till saken kan noteras att chefen för ekonomiavdelningen är tidigare kommundirektören Susanne Wirdemo.

Enligt skriften var det under våren 2017 som Wirdemo fick signaler om att det fanns problem på ABC. Wirdemo gav därför revisionsbyrån EY att genomlysa enheten, en genomlysning AT har skrivit om.

Den 15 november 2017 fick kommunstyrelsens arbetsutskott en dragning i ärendet. Därefter gav ordförande Daniel Filipsson (M) dåvarande kommundirektör Wirdemo i uppdrag att inleda förhandlingar om att avsluta näringslivschefens förordnande och stänga av två andra ABC-medarbetare under pågående utredning.

Därefter gjorde kommunen, mellan 16 november och 26 november, en egen utredning som togs upp på kommunstyrelsens möte den 27 november. Den enades då om ett antal beslut:

  • Att man godkände EYs rapport samt internutredning och dess slutsatser
  • Att näringslivsdelen inom ABC ska renodlas och särskiljas från övrig verksamhet inom ABC
  • Att kommundirektören får i uppdrag att avsluta 2017 års ”Avsiktsförklaring Projektsamarbete Evenemang i Alingsås” (samarbete med Estrad Alingsås)
  • Att kommundirektören får i uppdrag att vidta åtgärder för att komma tillrätta med utpekade brister i internutredningen
  • Att KLK får i uppdrag att utvärdera och fastställa reviderat uppdrag för ABC

Den 13 december beslutade kommunfullmäktige att ansvaret för turistbyrån och evenemang flyttas till kultur- och fritidsnämnden.

I slutet av december fick aktuella ABC-medarbetare erbjudanden av avgångsvederlag. De avvisade dem.

EY sammanställde, den 13 mars, en revisionsrapport gällande en grundläggande granskning av Alingsås kommun.

Följande citat är hämtat från ”Kompletterande rapport Alingsås Business Center”:

”I rapporten framgår att EY fick i uppdrag att genomföra en genomlysning av ABC. Granskningen av ekonomiska underlag visade att det inte var möjligt att följa fakturaflöden och kostnadsfördelningen mellan ABC och externa aktörer. Merparten av de direktupphandlingar som stickprovskontrollerats har inte följt kommunfullmäktiges riktlinjer för inköp och upphandlingar. Den grundläggande granskningen lämnar ingen anmärkning om hur kommunstyrelsen har hanterat frågan i ABC.”

Den 4 april polisanmäler kommunen de tre uppsagda ABC-medarbetarna samt två konsulter. Dagen efter avskedas ABC-medarbetarna. Kommunen har senare kompletterat sin anmälan.

Kommunstyrelsen beslutar den 27 april 2018 att entlediga Wirdemo från sitt uppdrag som kommundirektör. Numera är hennes titel ekonomidirektör.

Den 23 maj 2018 beslutar t f kommundirektör Anneli Schwartz att delegera beslutsrätten till ekonomidirektören  att företräda kommunen i beslut utifrån fackliga förhandlingar rörande individärendena kopplade till ABC.

Under hösten 2018 inleder åklagarkammaren i Göteborg förundersökning om trolöshet mot huvudman som en följd av kommunens polisanmälan. En förundersökning om falsk tillvitelse inleds också mot Alingsås kommun efter polisanmälan från en av de tidigare ABC-medarbetarna.

En förlikning ingås mellan kommunen och före detta näringslivschefen. Förhandlingar fortsätter med de andra två avskedade personerna.

Kommunstyrelsen beslutar att Alingsås Business Center den 1 december ska byta namn till Näringslivsenheten och upphöra att vara en egen enhet under kommundirektören. I stället placeras enheten på Tillväxtavdelningen.

Hitta tidigare webbartiklar via taggen nedan – dessutom har mycket publicerats enbart i papperstidningen och e-tidningen.

Dela innehållet

Kommentera våra artiklar på Facebook/alingsastidning eller Twitter/AlingsasTidning. Debattartiklar besvaras med nya inlägg. Använd formuläret under Debatt.