Angående framtida behov av äldreboenden

Alingsås

Några personliga funderingar angående AT:s artikel den 1/11 (i papperstidningen och e-tidningen, reds.anm.) och samtalet med ordföranden i vård- och äldreomsorgen Micaela Kronberg Thor.

Frågan har aktualiserats vid ett tidigare KPR-möte med våra pensionärsföreningar. Dock inget djupgående samtal. Av artikeln att döma får jag ett intryck av att inget konkret sker: ”Vi har börjat att finna varandra och se att vi måste jobba tillsammans.”

När vi möts i KPR är alla rörande eniga om att behovet finns och måste lösas! Mina reflektioner i detta stora ämne är följande:

Är det ekonomin som styr, saknas lokaler och/eller intresserade samarbetspartner för att kunna gå vidare?

Det finns kommuner som i samarbete med lokala entreprenörer byggt billigare hyresrätter till allas belåtenhet! Jag förstår att artikelns innehåll inte gäller just detta, men det väl vara möjligt för kommunen att lyfta blicken och söka nya samarbetspartner när det gäller omsorgen om 25 procent av kommunens invånare!

Idag görs stora insatser för att hjälpa dem som vill bo hemma så länge som möjligt och detta är positivt.

Tacksam för kommentarer!

  • Leif G Svensson
    Riksförbundet Pensionärsgemenskap
Dela innehållet

Kommentera våra artiklar på Facebook/alingsastidning eller Twitter/AlingsasTidning. Debattartiklar besvaras med nya inlägg. Använd formuläret under Debatt.