Foto: STEFAN SAMUELSSON
ANKOMST I ZON B. Alingsås kommer sannolikt i framtiden att höra till zon B i Västtrafiks nya zonindelning.

Eniga – och oeniga – om nya zoner

Alingsås

Förslaget om Västtrafiks nya zoner orsakar politisk strid, trots att partierna är eniga om att dagens 70 zoner ska bli tre om ett par år.

I tisdags beslutade regionstyrelsen för andra gången i höst att föreslå den nya zonindelningen som kollektivtrafiknämnden har lagt fram efter flera års utredande och remissrundor.

Syftet är att det ska bli enklare för resenärerna när de inte behöver passera så många zongränser och biljettsortimentet blir mera överskådligt.

Förslaget återremitterades i början av oktober av regionfullmäktige på begäran av Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. De ville bland annat få utrett hur det påverkar tätortstrafiken i Göteborg.

Ja med tillägg

Efter ny behandling i regionens beredning för hållbar utveckling är ärendet nu tillbaka med samma innebörd som förut. Dock har nu de fyra kommunalförbunden fått ta ställning till samma underlag. Alla fyra delregionala kollektivtrafikråd i Västra Götaland har ställt sig bakom förslaget.

Men Socialdemokraterna är inte nöjda. De säger ja till zonindelningen men lade ett tilläggsyrkande med tre förslag, att årliga uppföljningar ska göras, att ett tätortskort införs för Göteborg och att ett konkret förslag tas fram hur kommunerna har möjlighet att göra tillköp och subventionera periodkort.

– Det här är frågor som på sikt kan vara helt avgörande för om människor väljer kollektivtrafiken eller ej. Vi tycker att det är rimligt att detta görs klart innan ett nytt system klubbas. Vi tror inte på att ”lösa det efter hand”, som M-minoriteten vill, säger Helén Eliasson (S), regionråd i opposition, i ett pressmeddelande.

”Mycket märkligt”

S fick stöd av V men den blågröna alliansen röstade ner tilläggsyrkandet i regionstyrelsen sedan SD avstått från att rösta.

De blågröna tycker att frågan är färdigutredd och hävdar att S-förslagen skulle leda till att en önskvärd, ny zonindelning försenas med flera år.

”Vi tycker detta är mycket märkligt agerat av S och V”, skriver regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson (M) och kollektivtrafiknämndens ordförande Ulrika Frick (MP) i en gemensam insändare.

De anser också att ett billigare tätortskort i Göteborg skulle innebära höjda priser i resten av regionen.

Om två år

Regionfullmäktige tar upp den här frågan på nytt den 27 november. Ett införande kan ske tidigast två år efter beslut, enligt regionen.

I förslaget omfattar zon A Göteborg, Mölndal, Partille och Öckerö, zon B omfattar övriga nio kommuner i Göteborgsregionen, däribland Alingsås, samt Kungsbacka, och zon C omfattar resterande 37 kommuner i Västra Götaland, bland andra Vårgårda och Herrljunga.

Dela innehållet

Kommentera våra artiklar på Facebook/alingsastidning eller Twitter/AlingsasTidning. Debattartiklar besvaras med nya inlägg. Använd formuläret under Debatt.