Fängelse för upprepade övergrepp mot kvinna

Alingsås

Efter att under lång tid ha utsatt sin sambo för upprepat våld, hot och kränkningar döms nu en 27-årig man till fängelse i 3 år och 6 månader.

Det är för brott begångna från 2014 fram till början av sommaren i år som en 27-årig man nu fälls. Under den aktuella tidsperioden har mannen vid ett stort antal tillfällen utsatt sin sambo för våld, hot och andra kränkningar. Mannen greps och häktades under början av sommaren.

När 27-åringen nyligen ställdes inför rätta nekade han till brott och uppgav att han varken hotat eller använd fysiskt våld mot kvinnan. Enligt rätten har mannen inte kunnat lämna några trovärdiga förklaringar till de skador som kvinnan har visat upp.

Kvinnans uppgifter styrks

Kvinnan bedöms å sin sida ha lämnat trovärdiga uppgifter om våld, hot och andra övergrepp som hon utsatts för. Hennes uppgifter
styrks dessutom i delar av vittnesuppgifter.

Med stöd av kvinnans uppgifter fälls 27-åringen för två fall av grov kvinnofridskränkning och två fall av misshandel av kvinnan. Enligt tingsrättens dom har mannen gjort sig skyldig till ett ”mycket stort antal kränkande övergrepp”. Totalt handlar det om drygt 20 gärningstillfällen som åklagaren har kunnat precisera i tid. Till det ska, enlig rätten, läggas att kvinnan även regelmässigt har fått ”utstå grovt föro­lämpande och nedsättande tillmälen och behandling” av mannen.

Försökte strypa kvinnan

Det stora antalet övergrepp – i kombination med att det i vissa delar handlar om mycket grovt våld, där mannen till exempel har försökt strypa kvinnan med en sladd – innebär att brottsligheten har ett ”synnerligen högt straffvärde” enligt domstolen. Den 27-årige mannen döms till fängelse i tre år och sex månader. Han ska även betala ett skadestånd på
110 000 kronor till kvinnan.

Dela innehållet

Kommentera våra artiklar på Facebook/alingsastidning eller Twitter/AlingsasTidning. Debattartiklar besvaras med nya inlägg. Använd formuläret under Debatt.