Inför avgiftsfri kollektivtrafik

Alingsås

Förslag till Alingsås kommunfullmäktige

”Vi är den första generationen som upplever klimatförändringarna och den
sista som kan göra något för att vi ska bibehålla vårt gynnsamma klimat”. J. Rockström

Bakgrund
Koldioxidhalten fortsätter att öka. Användningen av fossil energi fortsätter att öka, trots ökad användning av sol- och vindkraft. Jordens medeltemperatur stiger allt snabbare och vi börjar se konsekvenserna. Sommarens torka är i sig inte ett bevis på klimatförändringarna, utan kan vara en tillfällig fluktuation, men hetta och torka är ett scenario som kommer bli vanligt när jordens medeltemperatur stiger.

Det går inte längre att påstå att ”ännu finns det tid”. Kraftfulla åtgärder för att minska
koldioxidutsläppen måste vidtas nu. Vi har inte råd att inte ha råd. Vi har ingen nytta av en god monetär ekonomi om vi inte har en god ekologisk ekonomi.

Det krävs förändringar på alla nivåer i samhället. Förändringar som leder till minskade behov av energitillförsel. Politiker måste besluta om kraftfulla stödsystem för att vi medborgare ska kunna göra de livsstilsförändringar som krävs. En förväntan om att medborgare och konsumenter ska lösa denna utmanande samhällsförändring på egen hand är feltänkt och ansvarslöst. Utan institutionella stödsystem kommer inte de nödvändiga livsstilsförändringarna till stånd.

Kommunerna både kan och måsta ta ansvar för klimatet.
En viktig åtgärd som Alingsås kommunen kan vidta är att införa avgiftsfri kollektivtrafik.
Biltrafiken är en stor orsak till koldioxidutsläppen. Därför måste biltrafiken minskas. Runt om i världen tas problemen med dålig luft och klimathot på allt större allvar. Avgiftsfri kollektivtrafik har därför börjat genomföras runt om i Europa. Just nu utreder Tyskland hur de ska kunna genomföra det i större städer. Estland har genomfört det i hela landet, efter att ha provat det i Tallinn i fem år. I Sverige har Avesta, Hallstahammar och Kiruna infört avgiftsfri kollektivtrafik.

Vinster med avgiftsfri kollektivtrafik
Avgiftsfri kollektivtrafik, med ökad turtäthet och utbyggd närtrafik skulle medföra att det blir ett möjligt val för de flesta att ställa bilen och istället åka kollektivt. Med täta turer även för närtrafiken, skulle det också bli möjligt för dem som bor utanför tätorter att åka kollektivt i större utsträckning. Många skulle bli oberoende av bil eller kunna göra sig av med den ena bilen.
Många bilresor skulle på så sätt besparas miljön och därmed klimatet.
Avgiftsfri kollektivtrafik skulle underlätta vardagen för många. Särskilt barnfamiljer skulle gynnas, när barn kan åka kollektivt till sina olika aktiviteter. Idag skjutsas många barn med bil till sina aktiviteter, eller tvingas i värsta fall att avstå från dem, om familjen inte har råd att betala resorna.
Avgiftsfri kollektivtrafik skulle innebära ökad jämlikhet.

Det är dyrt att åka kollektivt.
Det är både billigare och enklare att ta bilen. Turerna är så pass glesa att många inte ens tänker på att se efter om det finns passande turer. Dessutom är betalsystemet så krångligt att många drar sig för att åka kollektivt, bara av det skälet. Det är även svårt att ha kontroll på hur mycket pengar man har på kontantkortet eller hur appen fungerar.
Många avstår från att åka kollektivt därför att det är alltför dyrt. Inom Alingsås tätort kostar en enda resa ToR 134 kr för en förälder med två barn som vill åka till en aktivitet! Bor man utanför tätorten kostar det 194 kr! Vem väljer då inte att ta bilen om man ända har en?

Har vi råd att inte ha råd?
I en stad som Alingsås skulle skatten höjas med 250 – 300 kr/månad för en normalinkomsttagare om hela kostnaden tas ut via skattsedeln, enligt beräkningar som statsvetare Stig-Björn Ljunggren gjort åt ETC. Eftersom 25 % av våra kommuninvånare är pensionärer och redan har frikort, så blir skattehöjningen betydligt mindre än så, kanske 200 kr/månad. Det ska jämföras med att ett periodkort kostar 760 kr/månad.

Med avgiftsfri kollektivtrafik blir inköp av nya, dyra betalsystem överflödigt, det behövs inte heller några kontrollanter och hela den byråkrati som administrerar betalningar och betalsystem blir överflödig. Det ger ökade resurser till fler fordon och fler chaufförer. När biltrafiken minskar kommer än mer resurser frigöras, eftersom behovet av stora och dyra investeringar i nya vägnät försvinner.

Orter som infört avgiftsfri kollektivtrafik har konstaterat att de verkliga kostnaderna hamnar långt under den nivå som refereras till ovan. I Avesta blev den verkliga kostnaden 200 kr/invånare och år! Därmed blir avgiftsfri kollektivtrafik nästan gratis för kommuninvånarna, samtidigt som det är en mycket viktig klimatåtgärd. Men den viktiagste frågan blir som sagt: ”Har vi råd att inte ha råd?”

Välfärd är ökad livskvalitet
Många medborgare är oroliga för framtidens klimat, men har små möjligheter att själva göra något åt problemen. Får man däremot en åtgärd som är möjlig att välja och som många är med i, känner man både högre motivation och större mening med att bidra själv. Samhälleliga åtgärder som avgiftsfri kollektivtrafik kommer därför att lyfta en börda från många människors axlar. De kan känna sig nöjda med att tillsammans med andra kunna bidra till att minska koldioxidutsläppen.
När något görs av många får det stor verkan.

Därför yrkar vi att:

• Alingsås kommun kartlägger kommuninvånarnas behov av turtäthet och linjer.
• Alingsås kommun inför avgiftsfri kollektivtrafik, med ökad turtäthet och utbyggd närtrafik.

  • Alingsås Klimatfullmäktige
Dela innehållet

Kommentera våra artiklar på Facebook/alingsastidning eller Twitter/AlingsasTidning. Debattartiklar besvaras med nya inlägg. Använd formuläret under Debatt.