Inför tre zoner i kollektivtrafiken

Regionalt

Västtrafiks biljettsystem är ett lapptäcke som vuxit fram under flera decennier och som nu är uppe i över 70 olika geografiska zoner. Det säger sig självt att detta är minst sagt svåröverskådligt och inte direkt inbjuder en ovan resenär att sätta sig på bussen, spårvagnen eller tåget. En förenkling är efterlängtad av våra medborgare.

I snart tio år har ett nytt biljettsystem utretts och äntligen finns ett nytt förslag färdigt. Västra Götalands­regionen har ihop med kommunerna utrett och diskuterat fram det nya förslaget med tre zoner istället för dagens sjuttio. Regionen och kommunerna är nu helt överens och förslaget finns framme för beslut. Då vill Social­demokraterna och Vänsterpartiet stoppa förslaget och börja utreda på nytt!

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet vill ha ett specifikt tätorts­kort för Göteborg som skulle dela Göteborg, där till exempel Angered, stora delar av Hisingen och södra skärgården givetvis skulle hamna utanför tätortskortet. S och V vill dessutom att detta kort ska vara markant billigare än i resten av regionen, detta skulle givetvis innebära höjda priser i resten av regionen.

I praktiken innebär detta att arbetet skjuts upp två till fyra år och åtskilligt av skattebetalarnas pengar läggs på ytterligare utredningsarbete. Vi tycker detta är mycket märkligt agerat av S och V. I ett läge där klimathotet blir alltmer påtagligt är det viktigt att kollektivtrafiken är attraktiv och kan locka fler resenärer, då måste det till ett nytt biljett- och zonsystem. För grönblå samverkan är det självklart att klimatet inte kan vänta, vi hade hoppats S och V var på samma linje.

Vi vill vädja till de många kloka socialdemokrater och vänsterpartister vi känner runtom i regionen. Kasta inte åratal av arbete i papperskorgen för att utreda frågan på nytt. Västra Götalandsregionen behöver en fungerande kollektivtrafik nu.

Dela innehållet

Kommentera våra artiklar på Facebook/alingsastidning eller Twitter/AlingsasTidning. Debattartiklar besvaras med nya inlägg. Använd formuläret under Debatt.