Kvotering

Alingsås

Visst är det konstigt med denna politiska och massmediala uppmärksamhet kring andelen kvinnor och män i börsbolagens styrelser.
Istället för att införa könskvotering bör man väl arbeta med aktiebolagslagen och dess skrivning avseende demokratifrågor. Med vilken rätt utser en aktieägare sin representant i en bolagsstyrelse. Måste hen vara företrädd av en kvinna om kvoten av män är uppfylld eller vice versa. Förtroende och kompetens måste väga högre än kön.
Viktigare är då att se till att man kommer bort från dessa kotterier av styrelseproffs, som sitter i varandras styrelser kors och tvärs. De bildar en maktstruktur som inte alls är till gagn för samhället. Kanske kan man ändra i aktiebolagslagen för publika företag så att en person endast får sitta i styrelserna inom en och samma koncern?
Jag är övertygad att en sådan reform hade varit till gagn för samhället.

  • Björn Dahlin
Dela innehållet

Kommentera våra artiklar på Facebook/alingsastidning eller Twitter/AlingsasTidning. Debattartiklar besvaras med nya inlägg. Använd formuläret under Debatt.