Arkivbild: MIKEY LENNARTSSON
– ALLA BITARNA är inte på plats. Men vi har en arbetshypotes, där vi ska tillgängliggöra slottet 2019, säger Bengt-Göran Kullner, fastighetschef på Alingsås kommun.

Långsiktig slottsplan saknas

Alingsås

Tankar för jubileumsåret 2019. Men inga konkreta planer för tiden därefter. Så kan Nolhaga slotts ovissa framtid summeras.

I tisdagens AT kunde vi berätta av krögaren Ulrik Lindelöv lämnar Nolhaga slott vid årsskiftet. Linde­löv har drivit restaurang i slottet sedan april 2014 och dessförinnan var det Hotell Riverton som stod för huvudmannaskapet, alltsedan 2005. I en aktuell kommunal tjänsteskrivelse konstateras det att allmänheten haft begränsad tillgång till slottet under dessa år.

Nu ser dock kommunen en chans till att få en ändring till stånd – i alla fall på kort sikt. När avtalet mellan kommunen och Lindelöv nu avslutas så är planen att under jubileumsåret 2019 öppna upp slottets tre våningsplan.

”Inte på plats”

Kommunledningskontoret har föreslag att våning 1 ska innehålla entré, restaurang, kafé och turistinformation; våning 2 utställning och arrangemang i samverkan med kultur- och fritidsnämnden föreningar samt våning 3 konferens och kontor för nya företagare.

– Alla bitarna är inte på plats. Men vi har en arbetshypotes, där vi ska tillgängliggöra slottet 2019, säger Bengt-Göran Kullner, fastighetschef på Alingsås kommun.

”Dumt att spekulera”

Enligt en bedömning från Kullner kommer driften av Nolhaga slott kräva ytter­ligare 100 000 kronor, utöver budgeterad driftsbudget, för att bemanna ett slottskafé.

Parallellt med planerna för 2019 förs också, enligt Kullner, en diskussion om framtiden.

– Det är väldigt dumt att spekulera i var det landar, om det är en extern entreprenör igen eller om det är det uppdelade konceptet med flera olika intressenter under ett kommunalt paraply. Går man tillbaka till en extern entreprenör så vill vi ha det mer öppet och tillgängligt än vad det varit.

Men knäckfrågan är att slottet kostar kommunen mer än vad man kan få in i hyresintäkter?
– Knäckfråga vet jag inte. Slottet kostar kanske mer i omsorg än en kommersiell byggnad. Det är inte heller en vanlig affärslokal. Men vi ska göra det så effektivt och ekonomiskt som möjligt.

– Grundresonemanget i det här läget är att ifall vi ändå måste in och subventionera driften med kommunala medel så kan vi lika gärna ha kommunal verksamhet där. Då kan vi tillgodose de önskemål som funnits med kultur, kontor och kaféverksamhet.

Kan du förstå om alingsåsarna känner en frustration över att kommunen inte har en långsiktig plan för slottet?
– Ja, det kan jag göra. Nu tycker jag ändå att vi tar den bollen och försöker göra något i det korta perspektivet för alingsåsarna. Och under den tiden måste vi få chansen att fundera fram det långsiktiga konceptet.

– Kanske blir det kortsiktiga perspektivet det långsiktiga. Vi jobbar för att det ska finnas ett svar. Sedan måste man ha klart för sig att det är politiken som bestämmer över den här frågan och vi på tjänstemannasidan ska ta fram underlaget för det långsiktiga beslutet.

Dela innehållet

Kommentera våra artiklar på Facebook/alingsastidning eller Twitter/AlingsasTidning. Debattartiklar besvaras med nya inlägg. Använd formuläret under Debatt.