Nytt äldreboende behövs under mandatperioden

Alingsås

Svar på Leif G Svenssons insändare i AT den 8/11. De demografiska utmaningar Sveriges samtliga 290 kommuner står inför innebär att allt färre i arbetsför ålder ska försörja allt fler.

Under kommande år kommer behoven inom äldreomsorgen att öka. Det är en utmaning som även Alingsås kommun måste kunna hantera. 

Samtidigt är våra förutsättningar goda. Intressenter som både vill bygga och driva äldreboenden i Alingsås saknas inte. Som kommun ska vi självklart ta tillvara på detta intresse och aktivt, i samarbete med externa aktörer, arbeta för att ett äldreboende ska vara på plats under innevarande mandatperiod, företrädesvis i Stadsskogen.

Vi har idag en äldreomsorg av god kvalitet med nöjda brukare på såväl de särskilda boendena som inom hemtjänsten. För att kunna bibehålla den goda kvalitén, och samtidigt möta de ökande behoven, krävs såväl god planering som delvis nya arbetssätt. Detta arbete pågår nu, allt med syftet att kommande års vårdtagare ska kunna åtnjuta samma höga kvalité som idag. 

Dela innehållet

Kommentera våra artiklar på Facebook/alingsastidning eller Twitter/AlingsasTidning. Debattartiklar besvaras med nya inlägg. Använd formuläret under Debatt.