Arkivbild: BOSSE ÅSTRÖM

Backar lite i skolrankning

Hela området

Både Alingsås och Vårgårda backar något medan Herrljunga håller ställningarna i Lärarförbundets rankning Bästa skolkommun 2018.

Lärarförbundet rankar för sjuttonde året i rad Sveriges kommuner. Syftet är att sätta ljuset på vad som behöver göras för att skapa en skola med hög kvalitet som är likvärdig för alla elever. Både sådant som kommunerna är bra på och deras brister lyfts fram. 

Alingsås hamnar i år på plats 116 av landets 290 kommuner, 15 placeringar sämre än i fjol och ungefär på samma nivå som i förrfjol. Andelen elever som uppnår högskolebehörighet och lärarnas utbildningsnivå tillhör Alingsås kommuns styrkor relativt sett, medan resurstilldelningen och sjukfrånvaron drar ner kommunens rankning.

Allra bäst ligger Alingsås till när det gäller högskolebehörighet, plats 36. Allra sämst är kommunen på resurser, plats 246.

Jämfört med året innan har Alingsås förbättrat sin rankning på bland annat andelen elever som fullföljer gymnasiet inom tre år, medan kommunen i förhållande till andra gått bakåt på andelen godkända elever och lönen.

Vårgårda halkar ner elva placeringar till plats 146, vilket ändå är bättre än rankningen för två år sedan. Vårgårda ligger bra till på lärarnas utbildningsnivå och betygsresultaten i årskurs 9 i förhållande till förutsättningarna, medan andelen barn i förskolan och andel elever som är godkända i alla ämnen i nian drar ner kommunens rankning.

Jämfört med året innan har Vårgårda förbättrat sin rankning på bland annat andelen elever som uppnår högskolebehörighet och sjukfrånvaron.

Allra bäst ligger Vårgårda till på utbildade pedagoger, plats 48. Allra sämst är kommunen på andel barn i förskolan, plats 277.

Herrljunga har den bästa placeringen av våra tre kommuner, plats 54, en plats sämre än i fjol. Andelen godkända elever och andelen elever som uppnår högskolebehörighet tillhör Herrljunga kommuns relativa styrkor, liksom resurser och lärartäthet.

Andel barn i förskola och andel elever som fullföljer gymnasiet inom tre år drar ner Herrljungas rankning.

Jämfört med året innan har Herrljunga förbättrat sin rankning på bland annat andelen elever som uppnår högskolebehörighet och elevernas meritvärde i åk 9, medan kommunen i förhållande till andra gått bakåt på andelen elever som fullföljer gymnasiet inom tre år och lönen.

Rankningen baserar på 13 olika kriterier. Se faktarutan. Undersökningen bygger på statistik från SCB, Statistiska centralbyrån och Skolverket, samt på statistik som är framtagen gemensamt av Lärarförbundet och arbetsgivareorganisationen Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

För första gången räknas i år andelen lärare med lärarlegitimation inom kategorin pedagogiskt utbildade lärare. Tidigare var det andel lärare med pedagogisk högskoleexamen.

Skånska Vellinge toppar rankningen för femte året i rad. Orust på andra plats är bäst i väst.

Dela innehållet

Kommentera våra artiklar på Facebook/alingsastidning eller Twitter/AlingsasTidning. Debattartiklar besvaras med nya inlägg. Använd formuläret under Debatt.