Arkivbild: AT
NÄR, VAR OCH HUR? Fyrverkeriernas förekomst i Alingsås kommun ska ventileras vidare.

Fyrverkerier under lupp

Alingsås

Den lokala ordningsstadgan kan komma att ses över. Detta efter att både SD och C lämnat en motion, respektive ett förslag, som ifrågasätter regelverket för fyrverkerier.

SD, som lämnade in sin motion i februari, föreslår ”att kommunen utreder och genomför att all försäljning av pyrotekniska produkter förbjuds i kommunen”, samt ”att alla fyrverkerier ska ha polismans tillstånd.” Som sista punkt yrkar SD även på ”att den lokala ordningsstadgan ska ses över och utvidgas.”

SD argumenterar i sin motion bland annat för att ”pyroteknik inte hör hemma i ett modernt, djurskyddsfrämjande samhälle” men även att ”personer från krigshärjade länder och med posttraumatiska upplevelser mår inte bra av fyrverkerier.”

Ärendet har varit ute på remiss hos en rad kommunala instanser. Miljöskyddsnämnden har i en kommentar framför att man inte anser att nuvarande förekomst av fyrverkerier medför att det föreligger olägenhet för människors hälsa. Där­emot är man, tillsammans med flera andra nämnder, samt Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund positiva till att se över de lokala ordningsföreskrifterna – alltså var och när och hur som fyrverkerier och pyrotekniska produkter får användas. Och kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) håller med.

C, som inkom med sitt förslag i april, yrkar på ”att ordningsstadgan i Alingsås ändras”, så att fyrverkerier endast får avfyras i kommunen två timmar på nyår och två timmar på påsken.

I sitt förslag skriver C följande: ”I medierna kan man varje år läsa om hästar som skadar sig så illa att de måste avlivas, kor som får missfall och hundar som dör av chocken. Senaste nyåret dog det åtta månader gamla fölet Deena på Gotland, som i panik sprang ned i ett dike. Samma nyår bröt en häst i Knivsta benet och underkäken, med avlivning som följd. Året innan rapporterade Aftonbladet om hunden Diesel som dog av stress.”

Partiet har även specificerat vilka timmar man anser vara lämpliga. För nyår klockan 23:00 till 01:00 och klockan 20:00 till 22:00 på påskafton.

Dispens kan dock bli aktuellt, enligt C. Och det är ”vid särskilda samhällsviktiga arrangemang”, vilket exemplifieras med när Alingsås fyller 400 år. Men ”då bör arrangören dock använda sig av ljudlösa fyrverkerier eller en lasershow, för att undvika smällande. Och även i det här fallet har KSAU ställt sig positiva till att se över regelverket.

Dela innehållet

Kommentera våra artiklar på Facebook/alingsastidning eller Twitter/AlingsasTidning. Debattartiklar besvaras med nya inlägg. Använd formuläret under Debatt.