FOTO: Urban Kärvling
SÅ HÄR MARKNADSFÖRS det nya bostadsområdet Fagrabo Ängar på en av Vårgårda Maskinservice väggar.

Plan för Fagrabo Ängar överklagad

Vårgårda

Grannar har överklagat detaljplanen för Fagrabo 1:17 m.fl, som antogs av kommunfullmäktige i november. Området som går under namnet Fagrabo Ängar ska bebyggas med bostäder, men möjliggör också för förskola och äldreboende.

Planområdet ligger i norra delen av Vårgårda tätort längs med Fagrabovägen (gamla Herrljungavägen). Områdets storlek är cirka 5,7 hektar.

Fagrabo 1:17 ägs av bröderna Peter och Claes Åhmans företag Tuvatorp Fastighet AB. Här ligger i dag deras företag Vårgårda Maskinservice.

Fagrabo 1:15 består av två delar som utgörs av åker- och skogsmark och ägs av Vårgårda kommun. Det är här det i framtiden kan bli förskola och äldreboende.

Området begränsas åt nordväst av Fagrabovägen, åt sydväst av befintlig villabebyggelse i kvarteren Hallonet och Galgbacken, åt nordöst av villafastigheten Fagrabo 1:12, och åt sydöst av Fagrabo utvecklingsområde, idag skogsmark med inslag av åkermark.

Grannar har nu överklagat detaljplanen. De motsätter sig utsläpp av vatten från planområdet till deras fastighet. De anser att åkrarnas dräneringssystem inte är dimensionerade att klara större vattenflöde än dagens.

Grannarna anser inte att kommunen har någon rätt att släppa ut vatten på annans mark utan ett skriftligt avtal. Och ett sådant kommer de inte att underteckna.

De överklagande har synpunkter på den del av planområdet som Vårgårda kommun äger, de motsätter sig inte byggnationen av bostäder på Fagrabo Ängar.

Fagrabo Ängar byggs ut i etapper. I den första har man skrivit avtal på 16 av 17 bostäder och i etapp 2 på 9 av 14.

För att inte försena bostadsbyggnationen jobbas det på att få till en delad detaljplan, då området med bostäder inte berörs av överklagandet. Detta för att tidplanen för projektet inte ska försenas.

Dela innehållet

Kommentera våra artiklar på Facebook/alingsastidning eller Twitter/AlingsasTidning. Debattartiklar besvaras med nya inlägg. Använd formuläret under Debatt.