Foto: SOKIGO
FÖRST I SITT SLAG. Så här ser bygglovsroboten Atom ut i leverantören Sokigos marknadsföring.

Roboten ska korta köerna för bygglov

Alingsås

En robot ska hjälpa Alingsås kommun att korta köerna för att få bygglov. Plan- och bygglovschef Ulrika Samuelsson hoppas på effekt redan under våren 2019.

Nyligen införde kommunens bygglovsavdelning ett nytt ärendehanteringssystem för att kunna jobba effektivare. Nu kompletteras det med bygglovsroboten Atom.

– Det är ett digitaliseringspaket som ger små effekter inledningsvis men större effekter på sikt, säger plan- och bygglovschef Ulrika Samuelsson.

Börjar försiktigt

Hon och hennes handläggare bestämmer själva vad roboten ska göra. Den ska dock inte granska och ge bygglov men kunna avlasta handläggarna med mycket av arbetet runt omkring så att de får mer tid att ägna sig åt de mest kvalificerade uppgifterna.

– Bygglov är en väldigt administrativ process, konstaterar Ulrika Samuelsson.

Till att börja med ska roboten Atom skicka ut mottagningsbevis på ansökningar om bygglov och därefter information om när en handläggare är tilldelad.

– Vi börjar lite försiktigt men kommer att fortsätta hela nästa år och året därpå med att skapa fler regler för bygglovsroboten, tillägger hon.

Lång väntan

Nästa sak som Atom får ta hand om blir troligen att skicka information till de sökande om händelser i deras ärenden. Det gör att sökandena och handläggarna inte behöver ägna tid åt telefonsamtal i onödan.

– Många undrar vad som händer med ärendet, säger Ulrika Samuelsson och nämner remisser, remissvar och yttranden från grannar som exempel.

Kommer Atom göra det lättare att hålla handläggningstiderna?

– Ja. Under förutsättning att det löper på relativt friktionsfritt tänker jag att man kan se effekter redan under våren, om än ganska små, svarar plan- och bygglovschefen.

– Vi har självklart som målsättning att klara handläggningstiderna, men i och med att vi har en kö kommer det att ta några månader innan vi är i fas, tillägger hon.

Alingsås kommun har länge haft problem med att kommuninvånare och företag får vänta alltför länge på bygglov. Om de inte blir kortare kommer kommunen att förlora uppåt 400 000 kronor per år på grund av den taxerabatt som införs efter årsskiftet.

Anställa fler

Efter det att en bygglovs­ansökan är komplett får kommunen tio veckor på sig att behandla den. Om det finns skäl för ytterligare utredning kan det förlängas med tio veckor till. För varje vecka som går efter dessa tio eller 20 veckor reduceras bygglovsavgiften med en femtedel.

Även om roboten Atom kommer att underlätta arbetet behövs det fler handläggare, enligt plan- och bygglovschefen.

– Vi är mitt uppe i en rekryteringsprocess, säger Ulrika Samuelsson, vars mål är att anställa tre nya medarbetare inom kort.

Bygglovsroboten kostar knappt 44 000 kronor i en engångsavgift, vilket bekostas av kommunens centrala digitaliseringsmedel. Den löpande kostnaden är cirka 3000 kronor i månaden.

Atom har bara funnits i ett par år och används nu, enligt IT-företaget Sokigo, av 36 kommuner.

Dela innehållet

Kommentera våra artiklar på Facebook/alingsastidning eller Twitter/AlingsasTidning. Debattartiklar besvaras med nya inlägg. Använd formuläret under Debatt.