Skärpt straff för misshandel

Alingsås

Hovrätten skärper påföljden för en kvinna som misshandlat sin dotter och dömer henne till fängelse.

Det är nu två år sedan som en ung kvinna blev misshandlad av sin egen mamma i Alingsås. I familjens bostad blev dottern bland annat slagen, dragen i håret och riven i ansiktet. Tingsrätten fällde mamman för misshandel och dömde henne till villkorlig dom och samhällstjänst. I sin dom konstaterade rätten att motivet till gärningen var att dottern träffat en kille med annan religiös bakgrund än familjens.

Domen överklagades till hovrätten där mamman yrkade på att åtalet mot henne skulle ogillas. Åklagaren å sin sida yrkade på en straffskärpning.

När hovrätten nu meddelar dom i målet slår de fast att mamman gjort sig skyldig till misshandel. Precis som tingsrätten konstaterar de också att det finns hedersrelaterade motiv bakom gärningen, vilket bedöms vara en försvårande omständighet. Annat som hovrätten väger in är att dottern har befunnit sig i ”ett fysiskt och känslomässigt underläge” gentemot mamman. Försvårande anses även vara att misshandeln har ägt rum nattetid i familjens hem där dottern borde kunna känna sig trygg.

Omständigheterna är sådan att hovrätten nu skärper påföljden för mamman och dömer henne till fängelse i fyra månader. 

Dela innehållet

Kommentera våra artiklar på Facebook/alingsastidning eller Twitter/AlingsasTidning. Debattartiklar besvaras med nya inlägg. Använd formuläret under Debatt.