Träbyggnadsstrategi är fel väg för Alingsås

Alingsås

I december månad planerar kommunstyrelsen i Alingsås att behandla ett förslag till träbyggnadsstrategi. Ett förslag som kommer att innebära att kommunen i framtiden ska prioritera trä som byggmaterial. Genom att besluta om en träbyggnadsstrategi tror sig kommunen bidra till minskade koldioxidutsläpp.

Ett av de vanligaste argumenten för användningen av trä som byggmaterial är att man hänvisar till stora mängder koldioxidutsläpp i samband med produktionen av cement och betong.

Betong- och cementindustrin lägger idag ett stort fokus på att minska miljö­påverkan och koldioxidutsläppen. Redan idag finns klimatförbättrad betong och branschen fortsätter nu arbetet med målsättningen klimatneutral betong.

Sverige har 16 nationella miljömål och det är viktigt med ett livscykelperspektiv, och en bred ansats som tar hänsyn till så många miljömål som möjligt. Då räcker det inte att bara fokusera på själva utsläppsfrågan. Idag finns heller inte vetenskapligt stöd för att ett byggmaterial generellt är bättre ur klimatsynpunkt än andra material.

Att bygga hållbart och långsiktigt handlar också om att anpassa byggnaderna för framtidens klimat. Därför blir det extra viktigt att använda robusta material och byggmetoder som ger täta och fukttåliga hus.

Det är positivt att energianvändningen i nybyggda hus sänkts kraftigt men det har fortfarande stor betydelse hur till exempel lufttätheten i en byggnad håller över tiden.

Eftersom betong är ett tungt material finns stora möjligheter till energieffektivisering och låg energiförbrukning under en byggnads livsperiod.

Tänk om det vore så enkelt som att lösningen på ett mer hållbart och effektivt byggande är att bara bygga med ett visst byggmaterial. Men så enkelt är det inte. Varje projekt har sina krav och förutsättningar och det handlar om rätt material på rätt plats utifrån det specifika projektet ur ett livscykelperspektiv baserat på korrekt och vetenskaplig fakta.

Jag välkomnar självklart en fortsatt diskussion kring ett framtida hållbart och klimatsmart byggande i Alingsås. Dock är det viktigt att de argument som förs fram i debatten har vetenskaplig grund.

Jag är övertygad om att företrädarna i Alingsås kommun är medvetna om behovet av att bygga nya bostäder för att kunna behålla och öka befolkningen och tillväxten.

För att detta ska vara möjligt så måste dock varje kommun skapa bästa möjliga förutsättningar för byggande av hållbara bostäder. Detta gör man inte genom att prioritera ett visst bygg­material och besluta om en träbyggnadsstrategi för Alingsås kommun.

  • Malin Löfsjögård
    vd Svensk Betong
Dela innehållet

Kommentera våra artiklar på Facebook/alingsastidning eller Twitter/AlingsasTidning. Debattartiklar besvaras med nya inlägg. Använd formuläret under Debatt.