LSS skall utvecklas – inte avvecklas

Alingsås

Nu har LSS-utredningen presenterat sina förslag. De som behöver mest stöd drabbas hårdast. För  oss och för Liberalerna är det en helt oacceptabel utveckling.

Utredningens förslag innebär bland annat att barn och personer med intellektuella funktionsnedsättningar kastas ut från den personliga assistansen. Utredaren verkar mena att personlig assistans bara ska vara till för den som helt självständigt kan bestämma över den

Om man går vidare med LSS-utredningens förslag skulle det innebära att individens rätt och frihet kraftigt begränsas och hela syftet med LSS och den personliga assistansen gå om intet. Barn med stora assistansbehov riskerar att mista sitt assistansstöd.  Ett assistansstöd betyder , som en förälder nyligen uttryckte det ”skillnaden mellan att leva och överleva”. Vårt samhälle skall stödja inte stjälpa.

Utredningen bör kastas i papperskorgen, och en av de första sakerna en ny regering bör göra är att tillsätta en ny utredning. Mest akut är dock att se till att alla de som de senaste åren förlorat sin assistans får en ny chans. Den nya utredningen ska få i uppgift att utveckla LSS – inte avveckla den. Vi i Liberalerna vill ha större flexibilitet mellan olika insatser, inte mindre. Vi vill värna valfrihet, självbestämmande och delaktighet, inte begränsa den. Vi vill ha en helhetsbedömning av behoven, inte bocka av en lista av snävt definierade ”grundläggande” behov. Människor måste få möjlighet att leva, inte enbart överleva.

  • Jan Kesker (L) Ledamot i kommunfullmäktige och ersättare i vård- och omsorgsnämnden
    Ingela Andreen (L) Ledamot i vård och omsorgsnämnden
Dela innehållet

Kommentera våra artiklar på Facebook/alingsastidning eller Twitter/AlingsasTidning. Debattartiklar besvaras med nya inlägg. Använd formuläret under Debatt.