ARKIVBILD: PATRIK SKOGLÖW
Alingsås museum finns i Alströmerska magasinet.

Museet samlar in kvinnors berättelser

Alingsås

Känner du en kvinna vars berättelse du tycker är viktig att bevara? Nu har du chansen att dela med dig av hennes historia, då Alingsås museum samlar in berättelser om kvinnornas vardag och arbetsliv i Alingsås.

Det var i november som Alingsås museum började efterlysa berättelser om kvinnornas vardag och arbetsliv i Alingsås. Vikarierande musei­intendent Kajsa Landström, som var med och startade upp projektet i höstas, berättar att man hittills fått ett fåtal svar.

– Så vi hoppas på fler! Det här är lite av ett experiment. Insamlingsarbete av den här typen har inte gjorts i så stor utsträckning i Alingsås tidigare, säger Kajsa Landström.

Det museet eftersöker är alltså kvinnors berättelser då just kvinnors liv och berättelser har varit dolda i historieskrivningen, både i Alingsås och på många andra håll.

Vill fylla i luckor

Förhoppningen är att man genom en fokuserad insamling ska kunna fylla luckorna i berättelsen om Alingsås och bredda materialet i museets samlingar.

– Den långsiktiga planen, om vi får in mycket användbart material, är att det ska bli någon typ av utställning. När, var och hur återstår att se, säger Kajsa.

Arbetsliv och vardag

Den som känner att hen har en berättelse som känns viktig att bevara kan besvara museets frågelista, som återfinns på Alingsås kulturhus hemsida. Svaren skickas sedan in via mail eller vanlig post. Fokus för denna frågelista är arbetsliv och vardag i Alingsås under första halvan av 1900-talet med kvinnorna som utgångspunkt.

– Det finns lite av en förutfattad mening överlag att man vill höra om det extraordnaära, det speciella, men man vill också veta om vardagen. Hur levde de flesta? Hur var det när man tvättade i Gerdsken? Hur långt hade man hade till jobbet? Var lämnades barnen när man skulle jobba tolv timmar på industrin?, säger Kajsa Landström.

Historietorsdag

Värt att nämna i sammanhanget är att Kajsa kommer gästa arrangemanget Historie­torsdagar den 7 mars för att hålla ett föredrag under rubriken Kvinnorna i Alingsås.

– Tanken är att det som kommer upp utifrån den här frågelistan kommer tas upp i föreläsningen, säger Kajsa.

Dela innehållet

Kommentera våra artiklar på Facebook/alingsastidning eller Twitter/AlingsasTidning. Debattartiklar besvaras med nya inlägg. Använd formuläret under Debatt.