Öppet brev till politikerna i Alingsås

Alingsås

I dagens AT 10 januari läser vi att gräset i Nolhaga har körts sönder av bilförare som buskört. Detta har skett vid flera tillfällen och nu tvingas man sätta upp stolpar för att förhindra vidare buskörningar. Detta är givetvis rätt beslut men kommer också skjuta problenet till en annan gräsyta i kommunen, vilket är en kostnad för oss skattebetalare.

Det har kommit till min kännedom att frågan har tagits upp med politikerna i vår kommun Alingsås vid ett tidigare tillfälle, för ca 5-10 år sedan, av unga människor som ville att politikerna skulle se på möjligheten att de skulle kunna få en motorbana lite utanför Alingsås centrala del, en bana där unga människor kunde leka med sina bilar och där de inte skulle störa någon och inte förstöra något. Det fanns inte något intresse från politikers sida och problemet har därför fortsatt med buskörningar på gräsytor.

Vi har alla varit unga. I dag tänker vi att de unga får växa upp men även vi gjorde saker i våra unga dagar, saker vi aldrig skulle göra idag, men vi får inte glömma hur det var att vara ung. Våra unga människor är viktiga, de är framtiden, att lyssna på våra unga är viktigt även om allt inte går att genomföra så lyssna på vad de har att säga.

Frågan är viktig för dessa unga människor, deras önskan är att denna fråga tas upp för en vidare diskussion om en eventuell kommande bilbana utanför Alingsås centrala del.

  • Linda vackenklint
Dela innehållet

Kommentera våra artiklar på Facebook/alingsastidning eller Twitter/AlingsasTidning. Debattartiklar besvaras med nya inlägg. Använd formuläret under Debatt.