Sans och balans i fyrverkeridebatten!

Alingsås

Sällan har man hört så en sån bra opinionsbildning kring att begränsa eller förbjuda fyrverkerier. Det är bra med en levande debatt! Men samtidigt blir jag allvarligt oroad över den förbudsiver som sprider sig kring saker som är obehagliga eller kan vara besvärande.

Idag är det fyrverkerier men imorgon kan det lika gärna handla om tiggare eller en politisk inriktning. Här är det viktigt att politiken går på fakta och inte vänder kappan efter en opinion som snabbt kan svänga i dagens starkt polariserade klimat. Att gå ut och tjäna enkla poäng i frågor som man inte kan besluta om är motbjudande och riskerar bara att spä på politikerförakt och riskerar i förlängningen att begränsa grundläggande rättigheter.

Pyroteknik är en konstform med rötterna i Kina. Den har långa traditioner över hela världen och är till lust och förtret varje år. De flesta av oss har imponerats av all den glädje och häftiga effekter som kan uppnås genom pyroteknik. I Sverige är det tillåtet med pyroteknik såsom fyrverkerier och olika effekter. Då är det vanskligt när lokala politiker går ut och driver kampanjer mot saker som är tillåtet eller försöka begränsa detta på olika suspekta sätt. Kommunen upplevs idag vara katastrof i företagsklimatet och ska som vissa partier antyder införa olika godtyckliga begränsningar eller avgifter så snedvrids konkurrensen och stärker den osäkerhet som företagen känner.

Där finns MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) som analyserar och ger förslag på förändringar i regelverket. Tidigare har bland annat rena smällare förbjudits, åldersgränser införts och nu vid nyår förbjuds raketer på pinne. Där råder förnuft och inte moralpanik. Läser man AT den 1 januari så står att ”Några uppgifter om vårdslös användning av fyrverkeripjäser har inte rapporterats”.

Centerpartiet gick ut i valrörelsen och lovade att det skulle vara slut med fyrverkeriet nu till nyår. Sen gick de ut med en kommentar att det är fixat till påsken istället. Sverigedemokraterna går också ut om ett förbud medan övriga partier verkar på ett mer sansat sätt föra frågan dit den hör hemma i en begränsning i vårt känsliga trästad med de risker där finns att skjuta fyrverkerier bland den äldre träbebyggelsen. Där finns väl fungerande regleringar i lag om hur man får använda fyrverkerier och annan pyroteknik.

Branschen har sanerats där vi idag ser en betydande mognad mot det som är konstformen inom pyroteknik där skönhet och effekter är i fokus. Borta är simpelt effektsökeri och smällande.
För några år sedan gick Göteborgs kommun tillsammans med ett studieförbund ut med utbildning i ansvarsfull pyroteknik där säkerhet och att minimera störningar låg i fokus. Där tror jag är en vettig väg att gå att lyfta pyroteknik till en konstform där utförarna tar ett större ansvar för påverkan och genomförande. Att politiken direkt går in och styr i konstarterna finns dåliga erfarenheter av historiskt. Tycker det vore smakfullt om även Alingsås politiker hade den insikten.

  • Kalle Karlsson
Dela innehållet

Kommentera våra artiklar på Facebook/alingsastidning eller Twitter/AlingsasTidning. Debattartiklar besvaras med nya inlägg. Använd formuläret under Debatt.