Summering av mandatperioden 2014-2018

Alingsås

Det är med lättnad som vi drabbade tidigare boende i Brf Bladet i Alingsås ser att föregående absurda mandatperiod läggs till handlingarna. Under år 2015 insåg vi att vårt bostadshus inte var byggt i enlighet med bygglov, och att detta gick att entydigt utläsa av de handlingar som fanns tillgängliga redan när kommunens förvaltning år 2006 valde att utfärda slutbevis för byggnationen.

Sedan vi upptäckte dessa missförhållanden har vi försökt få reda varför kommunen handlagt ett byggärende i strid mot nämndbeslut (beslut om bygglov fattades av sittande nämnd) och vad som sedan dess gjorts för att liknande inte ska kunna upprepas. Enda konkreta resultatet hittills är att förvaltningen har svarat att ärendet varit föremål för korrekt handläggning.

I Svenska Akademiens ordbok finns följande beskrivning av begreppet korrekt:
”som är i överensstämmelse med gällande regel (regler) l. föreskrift(er) l. praxis”
Med beskedet om att ärendet i fråga är korrekt handlagt har Alingsås kommun alltså fattat beslut om att lägga ribban för handläggning så lågt (nivå som gör att nämndbeslut inte följs vare sig internt eller av externa parter samtidigt som dokumentationskraven är så låga att de omöjliggör kvalitetsbedömning) att följden blir att det demokratiska systemet faller både på avsaknad av implementation av demokratiskt fattade beslut och att medborgares tillit är omöjlig att bygga upp. Redan i handläggningen av byggärendet såg vi åtskilliga tillkortakommanden och vi upplevde fler tillkortakommanden i våra egna kontakter med kommunen när vi påtalade bristerna (bl. a. periodvis total tystnad från kommunens sida), men ändå hade vi aldrig kunnat föreställa oss att man från förvaltningens sida skulle välja att förvärra situationen så enormt mycket som man gjort i och med beskedet att ärendet är korrekt handlagt. Man har alltså valt att addera en ännu större skandal till de föregående som vi påtalade redan för tre år sedan.

Vi förstår verkligen inte hur nämndens ledamöter, trots upprepade påstötningar, kan godta att förvaltningen svarar på ett sätt som i praktiken innebär att förvaltningen kan agera egenmäktigt och nämnden själv bara blir åskådare när deras beslut inte efterlevs. Något försök till upprätthållande av den representativa demokratin har vi inte kunnat se. Följden blir att legitimiteten i det demokratiska systemet saknas. Detta är tyvärr summan av mandatperioden 2014 -2018, som nu gått till historien.

  • Tidigare styrelsen i Brf Bladet i Alingsås; Magnus Frid, Ingemar Brunsson, Peter Falkesand
Dela innehållet

Kommentera våra artiklar på Facebook/alingsastidning eller Twitter/AlingsasTidning. Debattartiklar besvaras med nya inlägg. Använd formuläret under Debatt.