Arkivbild: URBAN KÄRVLING
NYTT BOSTADSOMRÅDE PÅ GÅNG. Det planeras för ett 70-tal nya bostäder på Fagrabo Ängar i norra delen av Vårgårda tätort.

Grannarnas överklagan avslås

Vårgårda

För två månader sedan överklagade två av grannarna kommunens detaljplan för Fagrabo Ängar.
Mark- och miljödomstolen har nu avslagit överklagandet. Beslutet innebär att bostadsbyggandet kan komma igång redan i vår.

Det var i december som två grannar till Fagrabo Ängar överklagade detaljplanen för det nya bostadsområdet.

De motsatte sig byggnation av bostäder på den del av marken som kommunen äger. Grannarna menade att sådan byggnation skulle leda till ett ökat utsläpp av vatten mot deras fastighet. De menade också att åkrarnas dräneringssystem inte är dimensionerat för att klara större vattenflöden än dagens.

Mark- och miljödomstolen har nu avslagit deras överklagan. Domstolen menar att detaljplanen ligger inom lagens ramar och att kommunen har gjort en tillräcklig avvägning mellan enskilda och allmänna intressen.

Läs mer i torsdagstidningen:

  • Stolt chef
  • Då blir det byggstart

Läs mer i pappers-AT och eAT »

Dela innehållet

Kommentera våra artiklar på Facebook/alingsastidning eller Twitter/AlingsasTidning. Debattartiklar besvaras med nya inlägg. Använd formuläret under Debatt.