Gröna framgångar i klimatarbetet i Alingsås!

Alingsås

Det behövs en stor mängd med olika typer av beslut för att att driva klimatarbetet framåt. Här i Alingsås arbetar vi i Miljöpartiet både för att bromsa utvecklingen av klimatförändringarna och för att hantera de risker som uppstår vid ett förändrat klimat. Klimatförändringarna innebär en genomsnittlig uppvärmning av jorden, samtidigt som extrema temperaturer (både kallare och varmare) drabbar olika geografiska områden. Risken för extremt väder ökar alltmer, till exempel för värmeböljor, torka, häftiga skyfall, stormar, översvämningar och ras.

På kommunstyrelsens senaste sammanträde behandlades egen budget och ny organisationsstruktur. Undertecknad passade då på att yrka på förtydliganden om ansvaret för klimatarbetet. Jag fick bifall till mina yrkanden. För tillväxtavdelningen är det nu beslutat att ”Avdelningen ansvarar också för det övergripande och strategiska miljö- och klimatarbetet”, och för stabsavdelningen är det nu beslutat att ”Avdelningen ansvarar också för riskhantering avseende klimatförändringarna”.

Ansvaret för klimatarbetet kopplar även an till arbetet med Agenda 2030. Miljöpartiet fick också under förra året bifall till två motioner, en om klimatkompensation vid resor, och en om klimatanpassning av kommunen. Vi hoppas nu att beslutade förtydliganden om ansvar inom kommunledningskontoret ska leda till ökad prioritering av klimatarbetet. Detta arbete är ju mycket angeläget för ett välfungerande samhälle framöver.

  • Anna Hansson (MP)
    Gruppledare Ledamot
    kommunstyrelsen
    Ledamot lommunfullmäktige
Dela innehållet

Kommentera våra artiklar på Facebook/alingsastidning eller Twitter/AlingsasTidning. Debattartiklar besvaras med nya inlägg. Använd formuläret under Debatt.