Foto: ANNA DUDKOVA/Unsplash

Hundstallet får nej

Hol

Den ideella föreningen Hundstallet får inte etablera sig i Hol. Bygg- och miljönämnden i Vårgårda har avslagit dess ansökan.

Som AT tidigare berättat har Hundstallet sökt förhandsbesked för att bygga en 1500 kvadratmeter stor anläggning på den nuvarande Marbogårdens tomt i Hol – en anläggning som bland annat skulle rymma veterinärmottagning, träningshallar, kontor och rastgårdar för ett 40-tal hundar.

Det ledde till kraftiga protester från närboende, som befarade störande ljud.

Bygg- och miljönämnden har i sitt beslut tagit hänsyn till grannarnas klagomål men grundar det också på att den inte anser att den tänkta anläggningen passar in i odlingslandskapet.

Det allmänna intresset att bevara brukningsvärd jordbruksmark väger tyngre än att bygga en anläggning för att ta hand om hundar som har farit illa och saknar hem.

Dela innehållet

Kommentera våra artiklar på Facebook/alingsastidning eller Twitter/AlingsasTidning. Debattartiklar besvaras med nya inlägg. Använd formuläret under Debatt.