Foto: JENNY SCHAGERLIND
STOLT REKTOR. Biträdande rektor Thereze Gunnarsson är stolt över lärarna på introduktionsprogrammet.

Kunskapskällan får beröm av Skolinspektionen

Herrljunga

Kunskapskällan får beröm av Skolinspektionen för sitt sätt att jobba på introduktionsprogrammet.
Enligt skolans biträdande rektor Thereze Gunnarsson är samverkan med högstadiet en av framgångsfaktorerna.
– Jag vågar nog säga att varenda en av våra elever känner sig sedd.

Att elever på Kunskapskällans introduktionsprogram får läsa en del ämnen tillsammans med antingen högstadieelever eller gymnasieelever på nationella program lyfts fram som något positivt i ett utlåtande av Skolinspektionen.

Biträdande rektor Thereze Gunnarsson är naturligtvis glad över det beröm skolan får.

– Det här är något nytt, konstaterar hon. Tidigare har de bara granskat och gett kritik, aldrig gett positiv feedback. Det är ju väldigt roligt att Kunskapskällan nämns vid namn.

Programansvariga Maria Lannerskär är också positivt överraskad.

– Samtidigt vet jag att vi har en bra organisation, som jag och Sara Flodén har byggt upp tillsammans.

På introduktionsprogrammet (IM) går elever som av någon anledning inte är behöriga till ett nationellt gymnasieprogram. Det kan bero på bristande svenskakunskaper eller att man inte har fått godkänt i alla kärnämnen på högstadiet.

Av det 40-tal elever som just nu går IM på Kunskapskällan är ungefär en tredjedel svenskfödda, övriga är nyanlända.

Läs hela artikeln i lördagstidningen

  • Flera orsaker till att det fungerar så bra

Läs mer i pappers-AT och eAT »

Dela innehållet

Kommentera våra artiklar på Facebook/alingsastidning eller Twitter/AlingsasTidning. Debattartiklar besvaras med nya inlägg. Använd formuläret under Debatt.