Låt oss stärka Alingsås klimatarbete tillsammans

Alingsås

Staffan Jacobsson och Örjan Hedblom skriver att Alingsås är i stort behov av framgångsrik klimatpolitik. Vi instämmer till fullo. För att kunna trycka tillbaka klimathotet krävs kraftfulla åtgärder även i Alingsås. Vi behöver genomföra en grön omställning i kommunen, där vi lämnar fossilberoendet bakom oss och går över till förnybart.

Låt oss börja med att berätta vad vi redan gör. I Alliansens flerårsstrategi förstärker vi klimatarbetet genom ett tydligt fokus på förnybara energikällor i kommunens verksamheter.

Det gör vi genom flera konkreta åtgärder. Bland annat ska ägardirektivet till Alingsås energi ändras, för fler laddstolpar i hela kommunen. På det sättet bygger vi en infrastruktur som uppmuntrar alingsåsarna att byta ut bensin- eller dieselbilen till en elbil eller laddhybrid.

Även ägardirektivet till kommunens fastighetsbolag skrivs om, för att de kommunala fastigheterna ska utrustas med solpaneler. Samma sak med kommunens bilar, där målet är att fordonsparken på sikt ska vara fossiloberoende. Parallellt med detta pågår en utbyggnad av cykelvägar.

Här vill alltså kommunen gå före i klimatarbetet. Men vi måste också underlätta för de privata initiativ som vill bidra till den gröna omställningen. Alldeles nyligen beviljades installation av solceller på Palladium och häromdagen kunde man läsa i AT om ett nytt bostadsområde på Noltorp i Alingsåshems regi som kommer drivas av solkraft. För att nämna några exempel.

Här är också Framtidsveckan en värdefull satsning för att samla alla krafter som vill driva kommunen i en hållbar riktning. Kommunen stöttar arrangemanget ekonomiskt och på onsdagseftermiddagen bjuder Alliansen in till ett öppet samtal om bland annat klimatet.

Återvinningen är ett annat område där Alingsås kommun bedriver ett framgångsrikt arbete, vilket innebär att många alingsåsare bidrar till att förhindra nya CO2-utsläpp. Avfallshanteringen har ett nöjd kund-index på 93 procent, vilket är väldigt högt. 99,2 procent av allt som lämnas in på Bälinge avfallsanläggning återvinns på olika sätt.

Med detta sagt; vi delar uppfattningen att Alingsås kommun ständigt måste utveckla klimatarbetet. Flera av de förslag som Jacobsson och Hedblom nämner är värda att titta vidare på. Ett forum för det är Alliansens operativa utskott för miljö och samhällsbyggnad, där nya idéer kan födas och tas vidare i organisationen.

Jacobsson och Hedblom är varmt välkomna att besöka utskottet, för att diskutera Alingsås klimatarbete och hur vi ska ta oss an de utmaningar som ligger framför oss.

  • Karl-Johan Karlsson (C), gruppledare, Daniel Filipsson (M), gruppledare, Anita Brodén (L), gruppledare, Lady France Mulumba (KD), gruppledare
Dela innehållet

Kommentera våra artiklar på Facebook/alingsastidning eller Twitter/AlingsasTidning. Debattartiklar besvaras med nya inlägg. Använd formuläret under Debatt.