Stort behov av framgångsrik klimatpolitik i Alingsås

Alingsås

Sveriges riksdag var tidigt ute med att Sverige ska uppnå noll nettoutsläpp av CO2 år 2045. FNs klimatpanel (IPCC) betonar dock nödvändigheten att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader vilket rimligtvis kommer att påverka den svenska politiken på olika nivåer. I Västra Götaland minskade de totala utsläppen av växthusgaser med 15 procent under perioden 1990–2016. Länsstyrelsens mål är en minskning med totalt 80 procent mellan 1990 och 2030. Att klara ytterligare 65 procents minskning kräver omfattande insatser vilka dock är nödvändiga för att vi inte ska fortsätta att bidra till skapandet av oerhörda kostnader och tragedier för människan på jorden.

Att ta vårt ansvar i Alingsås för att uppnå 1,5 graders-målet innebär inte bara ett ändrat beteende hos medborgarna utan även att kommunen utvecklar ett mycket ambitiöst klimatstrategiskt program som utgår från de nuvarande utsläppens storlek och hur stor minskningen behöver vara per år fram till 2030. En framgångsrik klimatpolitik nödvändiggör ett stort antal insatser inom många områden. Den politik som nämns i Alliansens flerårsstrategi (sid 12 och 21) omfattar fem områden vilket är betydligt färre än, till exempel, de 15 som föreslås i miljöförvaltningens rapport om ett fossilfritt Göteborg. Således finns en början på en klimatpolitik i Alingsås men denna synes behöva utvecklas rejält.

En framgångsrik klimatpolitik nödvändiggör rimligtvis att det skapas en arbetsgrupp på ledningsnivå som arbetar med andra i kommunen samt har bra kontakter med forskare, näringsliv och kolleger i andra kommuner. Denna arbetsgrupp behöver utveckla lokala insatser inom en rad områden såsom cykel, gång och kollektivtrafik, biltrafik, byggnation, energieffektivisering, koldioxidlagring, inköp och jordbruk samt säkerställa att dessa insatser ingår i en reviderad flerårsstrategi.

För att bli framgångsrik torde det nog underlätta om Alingsås går med i klimatkommuner som idag har 37 medlemmar. Dess övergripande syfte är att minska utsläppen av växthusgaser genom erfarenhetsutbyte, påverkansarbete och spridning av goda exempel. Avslutningsvis: det är ett stort behov att utveckla en framgångsrik klimatpolitik för Alingsås kommun och givet att vi har bara 11 år på oss att nå målet ber vi kommunen att snabbt utveckla och tillämpa denna politik.

  • Staffan Jacobsson, professor emeritus
    Örjan Hedblom, ekonom
    Båda verksamma inom Alingsås Klimatfullmäktige
Dela innehållet

Kommentera våra artiklar på Facebook/alingsastidning eller Twitter/AlingsasTidning. Debattartiklar besvaras med nya inlägg. Använd formuläret under Debatt.