Alingsås kommun bör lägga mer pengar på kollektivtrafiken för en tätare tidtabell

Alingsås

När man åker med kollektivtrafiken i Alingsås kommun är det ofta man behöver vänta ett bra tag innan man kommer iväg. Detta märks oftast när man åker buss då det ibland är flera timmar mellan bussturerna. För att lösa problemet måste mer pengar läggas på kollektivtrafiken.

Fler jobb blir tillgängliga vilket gör att arbetslösheten minskar. Det kommer behövas jobb på flera olika ställen, ett exempel är att antalet busschaufförer ökar och fler kan då anställas till det jobbet. Eftersom det blir fler turer behövs det även fler bussar, det betyder att företagen som tillverkar bussarna behöver fler anställda som kan utföra arbetet.

Man behöver inte anpassa sig lika mycket efter tidtabellerna. Det är speciellt på helger och kvällar som bussarna går för sällan, det är även då man behöver de som mest. Att åka bort på helgen borde vara lätt, men om bussen går en annan tid än då man tänkt att åka kan det förstöra planerna för dagen. Samma sak är det på kvällen, om man ska göra något måste man alltid tänka på om det finns någon buss som går vid den tiden. Ofta gör det inte det och man måste åka antingen tidigare eller senare än vad man egentligen vill. Det skulle underlätta mycket om bussar går oftare då man har mer frihet och inte behöver anpassa sig efter tidtabellerna på samma sätt.

En tätare tidtabell innebär att utsläppen av avgaser ökar. Dock blir det också utsläpp av avgaser även fast bussarna inte åker oftare. På något sätt måste vi komma till den platsen vi ska, ett populärt alternativ om man inte vill anpassa sig efter tidtabellerna är att åka bil. De flesta bilar släpper också ut avgaser vilket betyder att det jämnar ut sig, det blir inte miljövänligare att alla åker bil än att det åker fler bussar. I bussarna får även fler plats vilket betyder att flera personer kan åka i samma buss istället för att ta olika bilar när de ska till samma ställe.

Meningen med bussar är att vi ska kunna åka med dem, just nu är det inte alltid möjligt att göra det eftersom de inte går tillräckligt ofta. Utsläpp av avgaser ökar vilket kan tyckas är dåligt, men det blir egentligen inte mer än det redan är. Bussarna skulle även kunna utvecklas mer så att de drivs av el och utsläppen försvinner. Fördelarna med en tätare tidtabell är större än nackdelarna och det är något som underlättar för många.

  • Tingeling
Dela innehållet

Kommentera våra artiklar på Facebook/alingsastidning eller Twitter/AlingsasTidning. Debattartiklar besvaras med nya inlägg. Använd formuläret under Debatt.