Bussförare ett framtidsyrke

Debatt

Sveriges bussförare utför ett fantastiskt och viktigt arbete. Varje dag tar de ansvar för att hjulen snurrar i vårt samhälle. De ser till att människor i vårt land kan resa tryggt, säkert och miljövänligt till jobbet, skolan, mötet och andra aktiviteter i vardagen. Man kan säga att Sverige stannar om bussen inte kommer. Om bussen inte kommer innebär det att jobb inte blir utförda, elever inte blir utbildade och många kommer inte att kunna delta samhället på det sätt som en har rätt till. Men idag utmanas den viktiga samhällsservicen som bussförarna utför. Kan vi verkligen lita på att bussen kommer i framtiden?

Kommunal organiserar medlemmar inom trafikbranschen och bussförare är den största yrkesgruppen. Idag är rekryteringsbehoven stora då många går i pension framöver. Enligt trafikföretagen kommer det inom 3 år att behövas 7 300 nya förare. Men utbildningsplatserna är för få och de oattraktiva villkor som råder gör att alldeles för få utbildas och söker sig till yrket. Fler unga och fler kvinnor behövs i branschen. Dessutom funderar många av dagens bussförare på att byta yrke på grund av stress, hot, våld och otrygga anställningsförhållanden. Det hotar personalförsörjningen redan idag men också i framtiden. Nästan all kollektivtrafik är idag upphandlad och konkurrensutsätts med jämna mellanrum. Det är på grund av konkurrensen mellan företagen som villkoren pressas och tryggheten försämras.

Nu måste något göras för att göra yrket mer attraktivt och för att säkerställa en god och säker kollektivtrafik i framtiden. Kommunal ser flera åtgärder som skulle lyfta branschen:

  • Krav på personalövertagande vid upphandling och entreprenörsbyte. Ett krav på personalövertagande innebär att den upphandlande myndigheten kräver att den nya leverantören ska ta över avlämnande leverantörs personal med oförändrade villkor, inklusive anställningstid och intjänade förmåner. 
  • Stopp för biljettvisering. Många hot- och våldssituationer uppstår när bussföraren ska kräva att resenären har giltigt färdbevis. Stenkastning mot bussar förekommer också. Det är ett allvarligt arbetsmiljöproblem för den anställde som kan leda till ohälsa och sjukskrivning. 
  • Bättre scheman. Idag har förarna tidspressade arbetspass på upp till 13.5 timmar med korta raster och delade turer. Det bidrar till stress och utmattning men även privatlivet påverkas av så långa arbetspass. Medarbetarna måste få vara delaktiga och ha inflytande vid schemaläggning. 

I en bransch där tillgången på jobb kommer att vara god framöver och i en tid där många vill resa miljövänligt så borde villkoren och arbetsmiljön för bussförarna vara prioriterat. Våra proffsiga bussförare har rätt till ett hälsosamt yrkesliv och fler måste välja att utbilda sig till bussförare. Att bussen kommer tjänar vi alla på! 

Annelie Sporrong sektionsordförande
Kommunal HAV

Jenni Moverare avdelningsordförande
Kommunal Vänerväst

Dela innehållet

Kommentera våra artiklar på Facebook/alingsastidning eller Twitter/AlingsasTidning. Debattartiklar besvaras med nya inlägg. Använd formuläret under Debatt.