Foto: JOHAN HALLBERG
Frigör E20 från ledningar. Afzeliivägen är en av platserna där kommunen nu gräver för att lägga nya VA-ledningar.

Kommunen flyttar VA-ledningar från E20

Alingsås

Ett omfattande arbete med att flytta VA-ledningar från E20 genom Alingsås pågår just nu i kommunens regi.

På flera håll ligger VA-ledningar under, eller precis intill, E20 där den går genom centrala Alingsås. Att det inte är en optimal placering stod klart när en vattenledning nyligen började läcka under E20 vid Sveaplan. Redan innan den aktuella läckan uppstod hade kommunen inlett ett arbete med att flytta VA-ledningar från E20.

– I grund och botten är det den väntande ombyggnaden av E20 som ligger till grund för det här arbetet, säger Gert-Inge Claesson, projektledare på Samhällsbyggnadskontoret.

Arbeten med att flytta och lägga nya ledningar pågår nu på två fronter.

– Utmed Kristineholms­vägen, från väg 180 fram till Mejerigatan läggs nya ledningar samtidigt som det byggs en ny gång- och cykelväg där, säger Gert-Inge Claesson.

Klart i sommar

Arbetet på Kristineholm väntas bli klart under sommaren. Det pågår nu även arbeten med att lägga nya ledningar från Brukavägen till korsningen Afzelii-/Mariedalsvägen. Det är en sträcka som beräknas vara klar inom någon månad.

Nya ledningar

Under året ska det också påbörjas ett arbete med att dra nya ledningar från Stampens kvarn upp till Stråhles Allé via Järnvägsgatan. Så långt har kommunen i nuläget projekterat. Kvar återstår sedan att binda samman ledningarna från Stråhles Allé upp till Mariedal, och från Stampens kvarn till Krsitine­holmsvägen.

– Det dröjer några år innan vi är framme med hela sträckningen, säger Gert-Inge Claesson.

När hela projektet är klart kommer ledningar som går under E20 att vara borta, med några få undantag där ledningar passerar under vägen, och därmed öppnar man också upp för möjligheten att framöver bygga om E20 enligt de alternativ som har varit aktuella.

Dela innehållet

Kommentera våra artiklar på Facebook/alingsastidning eller Twitter/AlingsasTidning. Debattartiklar besvaras med nya inlägg. Använd formuläret under Debatt.