Låt oss reda ut fakta

Debatt

Låt oss reda ut fakta. 2017 betalade Attendo 207 miljoner kronor i skatt. Mest av alla omsorgsföretag i Sverige. Vinsten som Attendo gjorde 2017 fördelades enligt följande: 30 procent delades ut till aktieägarna. 70 procent av vinsten gick tillbaka till verksamheten. De pengarna används bland annat för att möjliggöra uppförandet av nya platser i äldreomsorgen och bygga ut andra viktiga verksamheter.

Jag vill upplysa Jan Jonsson om att vi som företag inte ”får Lex Maria-anmälningar.” Som vårdgivare är vi skyldiga att utreda och anmäla händelser som har eller hade kunnat medföra allvarlig vårdskada. Det är således vi som företag som anmäler oss själva till Inspektionen för vård och omsorg om vi misstänker att fel har begåtts. Har det sedan begåtts fel så sätts åtgärder in omgående för att det som har skett – inte ska hända igen. Vår anmälningsbenägenhet är därmed en del i det systematiska kvalitetsarbetet. Så agerar seriösa företag.

Makan Afshinnejad
Presschef Attendo

Dela innehållet

Kommentera våra artiklar på Facebook/alingsastidning eller Twitter/AlingsasTidning. Debattartiklar besvaras med nya inlägg. Använd formuläret under Debatt.