Mer Skolidrott Behövs

Alingsås

Psykisk ohälsa och fetma ökar i Sverige. Under 2015 var hjärt-kärlsjukdomar och tumörer de vanligaste dödsorsakerna bland unga. Hjärt-kärlsjukdomar är en direkt följd av fetma. Det finns en ganska tydlig orsak till denna utveckling, för mycket stillasittande.

En sak som skulle minska stillasittandet bland ungdomar är att öka antalet timmar idrott på schemat. Eftersom att daglig motion inte bara är bra för den fysiska hälsan utan även förbättrar koncentrationen hade resultaten i de övriga ämnena förbättrats.

Det går att minska risken för hjärt-kärlsjukdomar med ganska lite motion. Man behöver köra något två timmars konditionspass sju gånger i veckan för att få ut positiva effekter av sin träning. Det räcker med 30 minuter pulshöjande aktivitet om dagen för att minska risken för diabetes, hjärt-kärlsjukdomar, cancer och det stärker immunförsvaret. Har man då 30 minuter idrott om dagen kommer vi att få en betydligt starkare och friskare befolkning som lever längre.

Eftersom att psykisk ohälsa blir vanligare och vanligare, särskilt hos ungdomar, borde man göra mer för att förebygga det i skolan. Ett enkelt sätt att göra detta är att öka antalet timmar idrott på schemat. Enligt 1177:s artikel “rörelse är livsviktigt” frigörs bland annat dopamin och serotonin, som hjälper mot smärta och depression. Detta hade självklart inte löst alla problem med psykisk ohälsa och depression men det är ett steg på vägen.

Nu tänker nog någon att idrotten kommer ta upp mycket tid och ta fokus från de andra skolämnena. Från dagens 1,5 timme i veckan till 2,5 i veckan (som krävs för att få 30 minuters daglig motion) är hoppet ganska stort. Det som man glömmer bort då är att med motion får man bättre koncentrationsförmåga, problemlösning blir lättare och sömnen blir även bättre. Det kommer ge bättre resultat i de andra ämnena enligt studien “pojkar med mer idrott hade bättre betyg” från Lunds universitet. Där fick 630 elever ha daglig idrott hela grundskolan och man såg en tydlig ökning av elever som fick gymnasiebehörighet. När man får detta upplägget av lektioner kan man få testa på fler olika saker i sin skolidrott, vilket kan öka intresset för ämnet och därmed minska skolkandet på idrotten.

Det jag vill ha sagt är att om vi ökar antalet timmar idrott i skolan kommer vi få friskare och starkare elever som presterar bättre. De kommer även att må bättre psykiskt och leva längre än dagens elever.

  • En Bekymrad Medborgare
Dela innehållet

Kommentera våra artiklar på Facebook/alingsastidning eller Twitter/AlingsasTidning. Debattartiklar besvaras med nya inlägg. Använd formuläret under Debatt.