Replik till Mattias Lantz, Uppsala universitet

Debatt

Om Klimatförvirring i miljökrönika 20/3

Stanforduniversitet i Kalifornien med flest Nobelpristagare i Fysik av alla är ett av de högst rankade i universiteten i världen. Deras studie i klimatpåverkan av kärnkraft är tydlig och har relevans till höga utsläpp av koldioxid i en livscykelanalys, vad än Mattias Lantz försöker bevisa. 

Koldioxidutsläpp gram/kWh

Kraftverkstyp                     Koldioxidutsläpp gram/kWh

Vindkraft                                              5

Vatten (småskalig)                            20

Sol. dagens teknik                            20

Vågkraft                                              52

Vatten (storskalig)                             60

Kärnkraft                                           125

Kol, med CCS                                    439

Utsläpp, gram kWh, för olika former av elproduktion enligt en studie från Stanford 2009.

Vattenfall ifrågasätter Stanford-studien om kärnkraftens miljöpåverkan med hänvisning till s k EPD-systemet,

EPD, Environmental Product Declaration, ett informationssystem för att beskriva miljöegenskaper hos produkter och tjänster. Det sköts i Sverige av Svenskt Näringsliv och är därför inte opartiskt. Varför skulle inte studien vara relevant för Sverige? Kanske för att Sverige har förbud för uranbrytning och anrikning? Som inte tar ansvar för en koldioxidkrävande uranbrytning?  

Stanfordstudien publicerades i en vetenskaplig tidskrift, Energy and Environment Science 2009, 2, pp 148-173, och har 117 vetenskapliga referenser samt inga externa sponsorer. Studien har analyserat över hundra livscykelanalyser, bland annat Vattenfall-studien. Den har ratats i studien eftersom den inte är transparent, dvs uppgifterna går inte att kontrollera och skulle därför aldrig tillåtas publicerats i en ”peer-rewied” vetenskaplig tidning. 

Det kan tilläggas att en terrorattack mot kärnkraftreaktorer påverkar Stanfordstudiens resultat om 125 g CO2 med cirka 2 procent. Patetiskt att Vattenfall gör en stor sak av detta. Svenska reaktorer skulle inte klara en fientlig bombattack och terrorister har till exempel förberett en attack mot ett kärnkraftverk i Belgien. Det skulle kunna ske även i Sverige.

Stanfordstudien gjordes innan kärnkraftskatastrofen i Fukushima som orsakat nya, omfattande energikrävande säkerhetsåtgärder. Det ökar koldioxidutsläppen från reaktorerna. Både solelen och vindkraftverken utvecklas tekniskt och det svenska solcellsföretaget Midsummer hävdar nu att de är nere i utsläpp på ca 5 g CO2/kWh, bara en fjärdedel av vad som anges i tabellen ovan. Vindkraftverken blir allt större och effektivare.

Framförallt är båda produktionssätten förnybara till skillnad mot kärnkraften. Att bygga ny kärnkraft är inte att värna om klimatet som Stanfordstudien visar. Ny kärnkraft är dessutom mycket dyrare är förnybar energi. 

Som aktiv medlem i Klimatfullmäktige jobbar jag för ren värld.  Där ingår inte kärnkraften. Jag vill inte bygga på avfallet av nuvarande 14000 ton strålfarligt radioaktivt smutsigt avfall som ska grävas ned 500 meter i osäkra kopparkapslar och bevaras i 100 000 år. Till skillnad från Mattias Lantz tycker jag att vi snabbt bygger ut vind- och solkraften så vi kan lägga ned de återstående sex kärnkraftsreaktorerna. Om vi kan bygga 17 TWh vindkraft på bara  fyra år 2017-2021 kan vi bygga 51 TWh till och kanske 10 TWh solel till 2040 och därmed ersätta de cirka 50 TWh kärnkraft som de kvarvarande sex reaktorerna beräknas producera från 2022. Om vi bygger ny kärnkraft kommer vi att byggas in oss i ett ohållbart system i många år efter 2045 då Sverige ska vara koldioxidneutralt. Därför kommer mina kommande Miljökrönikor handla om hur Sverige ska kunna befrias från ohållbara energikällor.

ÖRJAN HEDBLOM

Dela innehållet

Kommentera våra artiklar på Facebook/alingsastidning eller Twitter/AlingsasTidning. Debattartiklar besvaras med nya inlägg. Använd formuläret under Debatt.