Svar till Jan Jonsson

Debatt

Attendo bedriver en god och uppskattad omsorg i hela Norden, oavsett vad det rör sig om för verksamhet. Vi har kontinuerlig intern uppföljning av kvaliteten på varje enhet och har väl upparbetade rutiner kring avvikelser, dokumentation, läkemedelshantering och personaladministration. Alla avvikelser utreds och analyseras för att vi ska veta vad som har fungerat och förhindra att eventuella misstag sker igen.

Det finns två fall i Finland där den lokala tillsynsmyndigheten har tagit över Attendos äldreboenden. Vi tar situationen på stort allvar och vidtar nödvändiga åtgärder.

Attendo har omkring 400 omsorgsboenden i Finland och har historiskt sett haft betydligt färre anmärkningar av myndigheterna i relation till vår storlek än omsorgssektorn som helhet – både offentliga och andra privata utförare. Det som uppdagades i Finland rör två fall och är inte – som Jan Jonsson vill få det till – ett generellt tillkortakommande från Attendos sida.

Våra medarbetare jobbar dag och natt för att överträffa förväntningar. Det vill vi fortsätta att göra –  i Alingsås.

Makan Afshinnejad
Presschef Attendo

Dela innehållet

Kommentera våra artiklar på Facebook/alingsastidning eller Twitter/AlingsasTidning. Debattartiklar besvaras med nya inlägg. Använd formuläret under Debatt.