Vänsterpartiet: Nej till riskkapitalbolag i Alingsås välfärd

Alingsås

Vi från Vänsterpartiet vill börja med att tacka för insändaren Jan Jonsson (AT 2019-03-11). Det är verkligen relevanta och viktiga frågor du ställer till våra kommunalråd med anledning av riskkapitalbolaget Attendos intresse för Alingsåsarnas skattepengar. Att Moderaterna i Alingsås inte motsätter sig riskkapitalisternas intresse av våra kommunala verksamheter och skattepengar är tyvärr väntat. Den nyliberala ”valfriheten” som innebär att företagen själva ska få bestämma vart ska etablera sig för att maximera vinsterna väger tyvärr tyngre än medborgares rätt till jämlik och god välfärd när högerpartier måste välja. Det sista Alingsås kommun behöver är mindre pengar till vår gemensamma välfärd. Vår gemensamma välfärd i Alingsås kommun precis som hela Sveriges står inför enorma utmaningar och har gjort under flera års tid. Vi står faktiskt inför avgörande vägskäl. Yrkesgrupper inom vård, skola och omsorg är en av de yrkesgrupper som oftast är sjukskrivna för utmattningssyndrom. På vilket sätt gynnas det av att riskkapitalbolag etablerar sig i Alingsås och flyttar skattepengar till skatteparadis istället för att investera i personalen och verksamheten?

I rapporten Välfärdens framtid från tankesmedjan Arena Idé konstaterar Lars Fredrik Andersson, docent i ekonomisk historia vid Umeå universitet att för att enbart upprätthålla dagens vård, skola och omsorg krävs skattehöjningar på knappt 90 miljarder fram till 2040. Ska vård, skola och omsorg återställas till kvalitetsnivån före 90-talskrisen krävs ytterligare 50 miljarder. Om dagens skattenivå bibehålls kommer det saknas ytterligare 135 000 medarbetare i välfärden 2040.

Det här är inte något direkt förvånande när vi ser de kommunala verksamheterna i Alingsås. För varje får välfärden mindre resurser till verksamheterna. För varje år får personal i skola, vård och omsorg jobba ännu fortare och hårdare för att rädda den dagliga verksamheten. Personalen gör ett fantastiskt jobb, trots att besparingar och nedskärningar. Men det är totalt ohållbart. Det går inte att effektivisera människor utöver deras fysiska och psykiska förmågor. Det är människor som arbetar i välfärden, inte robotar.

Äldreomsorgen i Alingsås har ett underskott på 20 miljoner och nedskärningar på 25 miljoner ska utöver det drivas igenom. Förskolans personal sliter ihjäl sig med allt för stora barngrupper för att få ihop förskolans pedagogiska verksamhet. De finns avdelningar där förskollärare varken kan ta ut rast eller avsätta planeringstid för verksamheten. Här ska tilläggas att Alliansens löfte att införa ”mindre barngrupper” i Alingsås förskolor endast är en lek med siffror. Alliansen kommer inte tillföra ekonomiska resurser för att minska barngrupperna eller öka personaltätheten. Tanken med ”mindre barngrupper” är helt enkelt mer UPPDELNING på förskolorna. Vilket många förskolelärare och barnskötare i kommunen endast ser som en försämring av verksamheten då de ökar arbetsbelastningen. Samtidigt tvingas Socialförvaltningen lägga ner sina förebyggande verksamheter och har därutöver ett stort ekonomiskt underskott om en ser till medborgarnas faktiska behov. De som redan har det tuffast i Alingsås kommer att få det ännu tuffare.

Den här verkligheten är bara en liten del av hur verkligheten faktiskt ser ut. Det är barnskötarna, förskollärarna, undersköterskorna, sjuksköterskorna, vårdarna och alla andra yrkesgrupper som bär Alingsås på sina axlar. Men hur länge till ska de orka? Många personalgrupper går redan på knäna. Samtidigt fortsätter kommunalrådet Filipsson att driva igenom besparingar och nedskärningar.

Alingsås förtjänar bättre. Ett annat Alingsås är möjligt och vi alingsåsare behöver gå samman och kräva ett stopp för besparingarna och nedskärningarna. Att i det här läget öppna upp för att kommunens svaga ekonomiska resurser ska skickas iväg till skatteparadis är rent vansinne.

Välfärdens personal i skola, vård och omsorg behöver inte fler riskkapitalister som sparar ner på verksamhetens resurser för att öka vinsterna. Välfärdens personal behöver bättre arbetsmiljö, fler kollegor, tryggare anställningar och då krävs det ett politiskt styre i Alingsås som på riktigt investerar i välfärden!

Vi måste stoppa vinsterna i välfärden. Pengarna behövs i Sveriges välfärd, inte i skatteparadis. Därför säger Vänsterpartiet i Alingsås nej till att Attendo eller något annat riskkapitalbolag ska ta över kommunala verksamheter.

  • Styrelsen för Vänsterpartiet Alingsås: Maria Adrell Ordförande, Marcus Wallin vice ordförande, Åsa Olin ledamot, Jan Gustafsson ledamot, Jonatan Gustafsson ledamot
Dela innehållet

Kommentera våra artiklar på Facebook/alingsastidning eller Twitter/AlingsasTidning. Debattartiklar besvaras med nya inlägg. Använd formuläret under Debatt.