Vi tror på vår allmännytta!

Debatt

Alingsås behöver fler bostäder; inte minst prisvärda, mindre hyresrätter. Kring detta råder idag stor politisk enighet. Att vårt allmännyttiga kommunala bostadsbolag, Alingsåshem, ska ha en framstående roll i kommunens utveckling och bygga fler hyresrätter, verkar de flesta av partierna i Alingsås också vara överens om. En avgörande fråga som den samlade politiken nu står inför är emellertid hur den så välbehövliga nybyggnationen ska finansieras.

Att låta kommande generationer betala genom att låna för huvuddelen av finansieringen är naturligtvis inte önskvärt. Alingsås kommun är redan idag en av Sveriges mest skuldsatta kommuner. Soliditetskrav och ett kommungemensamt lånetak innebär dessutom att en fortsatt ensidig lånefinansiering inte är möjlig framöver. En försäljning av delar av bolagets bostadsbestånd för att finansiera nyproduktionen vore också en i grunden mycket negativ och kontraproduktiv åtgärd.

Särskilda strategiska fastighetsförsäljningar kan dock vara en väg framåt. Byggrätter och näringslivsfastigheter är exempel på tillgångar som med fördel skulle kunna säljas med ett tydligt utpekat syfte att just finansiera uppförandet av fler hyresrätter inom allmännyttan.

Förra veckan beslutade kommunfullmäktige om en sammanställd budget för kommunen och de kommunala bolagen. I Alingsåshems budget, under rubriken finansieringsalternativ, radas en beräknad försäljningsintäkt upp på över 200 miljoner kronor. Dessa försäljningar är dock inte specificerade. Det framgår med andra ord inte om den beräknade intäkten är tänkt att utgöras av försäljningar av byggrätter, näringslivsfastigheter, verksamhetslokaler eller rentav hyresrätter. I Alingsåshems verksamhetsplan för kommande år konstateras att kommande försäljningar behöver förankras politiskt genom en så kallad försäljningsstrategi, i vilken man rimligtvis ska konkretisera vad man egentligen avser kunna avyttra.

Den samlade Alliansen har dessvärre hitintills varit otydliga vad gäller deras gemensamma syn på denna kommande försäljningsstrategi och har av tidigare utspel att döma avsevärt skilda uppfattningar kring allmännyttans framtid i Alingsås.

Låt oss Socialdemokrater därför vara mycket tydliga: vi kommer inte att acceptera en försäljningsstrategi som innehåller utförsäljningar av hyresrätter. Alingsås behöver fler bostäder och Alingsåshem behöver fler hyresrätter. Det åstadkommer vi inte varken genom storskaliga utförsäljningar eller genom en kraftfullt ökad kommunal skuldsättning. Verkligheten är inte svartvit. Svåra problem har sällan enkla lösningar.

Det är därför också Socialdemokraternas bestämda uppfattning att den kommande försäljningsstrategin som Alingsåshem själva åberopar endast bör utgöra en del av en mer allomfattande finansieringsstrategi. För om vi ska klara utmaningarna framöver så kommer det inte räcka med att endast avyttra fastigheter. Man kommer behöva tänka nytt och utanför den berömda boxen. Man kommer behöva använda sig av många fler av de fastighetsekonomiska verktyg som kan tänkas finnas i verktygslådan; inte endast de gamla låna- och sälj-ut-verktygen. Och utmaningen som det innebär tar vi Socialdemokrater gärna oss an; för vi värdesätter och tror på vår allmännytta.

  • Socialdemokraterna i Alingsås kommunfullmäktige
Dela innehållet

Kommentera våra artiklar på Facebook/alingsastidning eller Twitter/AlingsasTidning. Debattartiklar besvaras med nya inlägg. Använd formuläret under Debatt.