Lagen följs bäst genom snabbare bygglov

Debatt

”Maximilian” oroas över att samhällsbyggnadsnämnden beviljar bygglov i strid mot detaljplanen. Insändaren innehåller felaktigheter som vi gärna reder ut. Men låt oss först titta på de problem som Alingsås kommun har på byggfronten.

Kommunen lider av stor bostadsbrist. Detta beror på en lång rad orsaker. Det råder dock inget tvivel om att bygglovsprocessen under flera år inte har fungerat tillräckligt bra. När flera bostadsprojekt har försenats kraftigt eller till och med ställts in – då bidrar det till bostadsbristen.

Det tar för lång tid att få bygglov i Alingsås kommun och det finns en kultur att hitta skäl att säga nej istället för att finna lagrum att säga ja. Detta drabbar även företagsklimatet och bidrar till att Alingsås har rasat i näringslivsrankningen.

För att vända detta måste vi ge fler positiva besked, inte minst för byggande på gamla detaljplaner. Många planer i kommunen är 30-40 år gamla och överensstämmer inte längre med verkligheten. Detta har blivit en bromskloss för byggandet.

Detaljplanerna bör uppdateras, men det tar flera år och vi måste agera nu. Det är precis vad vi gör. Men inte på det sätt som ”Maximilian” beskriver. Skribenten hävdar att nämnden har beviljat ett antal specifika bygglov med hänvisning till att det rör sig om en liten avvikelse från detaljplan.

Han tar bland annat upp Bjärkegården, där volymen är större än vad detaljplanen tillåter. Det stämmer att en bred majoritet av nämnden ställt sig positiv till utbyggnaden, varpå man återremitterat ärendet för att bereda inför ett beviljande.

Men att nämnden kommer bevilja bygglov för Bjärkegården med hänvisning till att avvikelsen är liten är helt taget ur luften. Det finns andra lagrum som gör det möjligt att bevilja bygglov, även om avvikelsen inte är liten, i de fall där detaljplanen är gammal. När beslutet tas, då kommer också lagstödet att tydligt redovisas.

Vi delar dock uppfattningen att förvaltningen har kompetent personal som ger kloka rekommendationer. Men nämnden har också en lagstadgad möjlighet att tolka lagen. Om skribenten är orolig för att lagen inte följs, då finns det en paragraf som är betydligt mer intressant att studera.

I plan- och bygglagen 9 kap 27 § står det att besked om bygglov ska ges inom tio veckor efter komplett ansökan kommit in. Det är den lag som utan konkurrens bryts oftast i kommunens bygglovshantering. Vill man att Alingsås kommun följer lagen – då bör man alltså fokusera på snabbare bygglovshantering.

Förvaltningen har därför sjösatt ett arbete med att öka effektiviteten. Man har också anställt fler handläggare och tagit in konsulter för att snabba på handläggningen.

Det går att både följa lagen och ha en tillåtande attityd till byggande. Det sker i många andra kommuner, i betydligt snabbare takt än i Alingsås.

Alliansens ledamöter i samhällsbyggnadsnämnden:

Karl-Johan Karlsson (C), ordförande

Daniél Nordh (C)

Karin Schagerlind (M)

Thorsten Larsson (M)

Lars Bolminger (L)

Björn Källhult (KD)

Dela innehållet

Kommentera våra artiklar på Facebook/alingsastidning eller Twitter/AlingsasTidning. Debattartiklar besvaras med nya inlägg. Använd formuläret under Debatt.