Lättare vardag för alla med parkinson sjukdom

Debatt

Lättare vardag för alla med Parkinson
I samband med Parkinsondagen 11 april vill vi lyfta frågan om en god och teambaserad vård för alla med Parkinsons sjukdom, oavsett var i landet du bor. Idag är det ingen självklarhet. I Sverige uppger endast drygt en tredjedel av Neuros medlemmar att de har kontakt med ett Neuro-/multiprofessionelt team.
Just nu uppmärksammas Parkinsons sjukdom över hela världen. Sjukdomen finns över hela världen i ungefär samma utsträckning, 15 per 10 000 invånare. I Sverige lever idag cirka 20 000 personer med Parkinson.
Sjukdomen är livslång, startar ofta i 55 årsåldern och förvärras med tiden. Orsaken till sjukdomen är brist på signalsubstansen dopamin i hjärnan. Dopamin behövs för styrningen av kroppsrörelserna och sjukdomen ger besvär som skakningar, trötthet och stelhet. Idag är Parkinson en av flera neurologiska diagnoser som inte går att bota men där det finns bromsande behandling. Men likt andra neurologiska diagnoser blir du aldrig frisk.
När hoppet att bli botad försvunnit är det lätt att tappa fotfästet och livslusten. Då är det avgörande att det finns en vård som fungerar och ser till hela människan. Ett multiprofessionellt team som ger människor med Parkinson förutsättningar att fungera så bra som möjligt och underlättar vardagen så patienten förhoppningsvis kan fortsätta arbeta och ta del av en aktiv fritid. Det handlar om möjligheten att få träffa flera olika specialister som till exempel neurolog, sjuksköterska, kurator och arbetsterapeut, för att nämna några. Olika professioner som alla är kunniga inom patientens neurologiska diagnos. Neuro arbetar för att alla som lever med Parkinson och andra neurologisk diagnoser i Sverige ska ha tillgång till ett så kallat multiprofessionella team. För en lättare vardag oavsett var i landet du bor. Så är det inte idag.

Christer Svensson
Ordförande Neuro Alingsås

Lise Lidbäck
Förbundsordförande Neuro

  • AG
Dela innehållet

Kommentera våra artiklar på Facebook/alingsastidning eller Twitter/AlingsasTidning. Debattartiklar besvaras med nya inlägg. Använd formuläret under Debatt.